ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ
Η Ξάνθη έχει αποκτήσει µια συγκεκριµένη φήµη στην περιοχή της Θράκης, κατορθώνοντας από µόνη της να δηµιουργήσει µία ενεργειακή πολιτική που ακόµα κατά ένα µεγάλο µέρος εξαρτάται από το κέντρο. Η συµµετοχή της στη δηµιουργία ενός περιφερειακού ενεργειακού γραφείου είναι ένα επιτυχές πείραµα στην αποκέντρωση των δοµών λήψης αποφάσεων του συγκεκριµένου τοµέα, µια πραγµατικότητα για µια σταθερή αναπτυξιακή στρατηγική.
Η εγκατάσταση µίνι-υδραυλικών συστηµάτων παραγωγής ενέργειας, αποφασίστηκε από το δηµοτικό συµβούλιο της πόλης, και επιπλέον παρέχει τη δυνατότητα χρήσης των αρδευτικών καναλιών για ενεργειακούς λόγους, εφ' όσον υπάρχει διαθέσιµο ένα επαρκές υδραυλικό σύστηµα. Τα θετικά αποτελέσµατα του προγράµµατος κατά ένα µεγάλο µέρος, έχουν διαχυθεί στα συνέδρια ή υπό µορφή άρθρων στον τοπικό και περιφερειακό Τύπο, µια κίνηση για την υποκίνηση της υγιούς άµιλλας από άλλες τοπικές αρχές στην περιοχή.
Όπως γνωρίζετε η Ελλάδα έχει µια υψηλή δυνατότητα, ένα µέσο όρο 300 ηλιόλουστων ηµερών ετησίως και τη µέγιστη γεωθερµική δυνατότητα στην Ευρώπη, και φαίνεται ότι, αφ' ενός, ο τοµέας ανανεώσιµων ενεργειών στην Ελλάδα είναι προκαθορισµένος για το ελπιδοφόρο µέλλον, και από την άλλη, οι τοπικές αρχές θα έχουν έναν αποφασιστικό ρόλο στην οικονοµική ανάπτυξη της χώρας.
Το αναπτυξιακό πρόγραµµα υποκινήθηκε από τη ∆ΕΗ (1994-2003), ποσοτικοποιώντας την αυξανόµενη ικανότητα της ενεργειακής παραγωγής βασισµένη στις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (ειδικότερα 17 MW επιπλέον για τις µίνι-υδραυλικές εγκαταστάσεις και 37 MW για την παραγωγή αιολικής ενέργειας), επιβεβαιώνει απλά τον τρόπο.

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
Ο κύριος Νικόλαος Μίχος ∆ιευθυντής του περιφερειακού ενεργειακού γραφείου Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
Γ. Σταυρού 20, Τ.Κ. 67100
Ξάνθη
Tηλ.:(30-541) 27470 Fax (30-541) 29466