ΤΟ ΝΗΣΙ ΣΙΦΝΟΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

H Σίφνος ανήκει στις Κυκλάδες.
Ο σκοπός του προγράµµατος ήταν να παρουσιάσει τα
πλεονεκτήµατα από το φωτοβολταϊκό σταθµό στα Ελληνικά
νησιά και τη διάχυση των φωτοβολταϊκών τεχνολογιών δια
µέσω πρακτικής εφαρµογής.
Ιστορία
Ο πληθυσµός της Σίφνου είναι 2.000 µόνιµοι κάτοικοι, ο οποίος το καλοκαίρι φθάνει τους 10.000. Το γειτονικό νησί
Πάρος έχει µόνιµο πληθυσµό 5.000 ατόµων, ανερχόµενος το καλοκαίρι σε 40 000. Η κύρια οικονοµική
δραστηριότητα και των δύο νησιών είναι ο τουρισµός. Η Σίφνος απολαµβάνει τον ήλιο που λάµπει περίπου 340
ηµέρες το χρόνο, ένας παράγοντας που ευνοεί την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστηµάτων. Αλλά µια τέτοια
πρωτοβουλία θα ήταν βιώσιµη σε ένα περιβάλλον µε αδύνατη και αντιφατική ενεργειακή απαίτηση;
Ιδιοκτησία και οργάνωση
Το πρόγραµµα περιλάµβανε την εγκατάσταση ενός Φωτοβολταϊκού σταθµού συνολικής δύναµης 60 KWp στη
Σίφνο, συνδεδεµένου σε τοπικό δίκτυο. Ξεκίνησε το ∆εκέµβριο του 1996 από το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας, τον τελικό ιδιοκτήτη της ∆ΕΗ (εθνική δηµόσια ηλεκτρική επιχείρηση – στην Ελλάδα), και τις
επιχειρήσεις ANIT και SMA. Η χρησιµοποιούµενη τεχνολογία ήταν φωτοβολταϊκά πλαίσια πολυκρυσταλλικού
πυριτίου.
Η τοπική κοινότητα συνέβαλε πάρα πολύ στην επιτυχία του προγράµµατος, π.χ. µε τη ρύθµιση των συσκευών της,
έτσι ώστε η απαίτηση της ηλεκτρικής ενέργειας να µην υπερβαίνει την παραγόµενη ενέργεια από τις εγκαταστάσεις
ανανεώσιµων πηγών ενέργειας. Αυτό επιτεύχθηκε δηλ. µε τον προγραµµατισµό εναλλακτικής λειτουργίας ενεργειών
– απαίτηση εναλλακτικών λέβητων.
Οικονοµία
Το πρόγραµµα χρηµατοδοτήθηκε κατά (40 %) από την Ευρωπαϊκή Ένωση, στα πλαίσια του Thermie-a, ενώ το
υπόλοιπο χρηµατοδοτήθηκε από την τοπική δηµόσια δαπάνη και τη ∆ΕΗ. Το τελικό κόστος ήταν 929.108 €.