Τεχνολογίες για τη χρήση γεωθερμικής ενέργειας

 

Τύποι τεχνολογιών

 

Η γεωθερμική ενέργεια είναι μια μέθοδος αποκόμισης διαθέσιμης θερμότητας στον πυρήνα της γης. Η απόσπασή του μπορεί να επιτευχθεί μέσω θερμικών υδάτων, ηφαίστειων ή δημιουργώντας ύδατα μέσω των ζεστών ορεινών όγκων. Οι πηγές γεωθερμικού ύδατος μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τη θερμοκρασία τους και την τοποθεσία εγκατάστασής τους, ως εξής:

Πηγές γεωθερμικών υδάτων χαμηλών δυνατοτήτων (με θερμοκρασία από 10-100ο) που χρησιμοποιούνται για θέρμανση, παραγωγή θερμοκηπίου, βιομηχανικές ενέργειες και για λουτροθεραπεία. Οι συνδεδεμένες με την γη θερμο αντλίες που χρησιμοποιούν ενέργεια και τα υπόγεια ύδατα κοντά στην επιφάνεια, αντιμετωπίζονται ως γεωθερμική ενέργεια.

Εγκαταστάσεις θερμο αντλιών που είναι συνδεδεμένες με την γη δεν παράγουν θερμότητα. Λόγω της αντίθεσης των ψυκτικών διαδικασιών, η θερμο αντλία, κινείται με ηλεκτρική γεννήτρια η οποία βγάζει υπόγεια θερμότητα (ή τη θερμότητα υπογείων υδάτων ή τη θερμότητα σε μια δεξαμενή) με χαμηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας, και το μεταφέρει σε άλλο επίπεδο διαχέοντάς το με σχετικά υψηλότερο επίπεδο θερμοκρασίας. Τα έξοδα της ενέργειας που απαιτούνται για την εκκίνηση της αντλίας, η οποία θα «απομακρύνει» την υπόγεια θερμότητα (των υδάτων). Μέσος όρος κόστους ενέργειας για τις αντλίες σε σύγκριση με την χρήσιμη θερμότητα που παράγεται είναι 1 προς 4, το οποίο σημαίνει ότι, εάν η ενέργεια που καταναλώνεται είναι 1 kW, η δύναμη θερμότητας είναι 4 kW.

 

Εάν η θερμοκρασία τ ω ν υ π ό γειων υδάτων είναι 12ο και αφού έχει περάσει από την συσκευή της θερμοαντλίας, εμψεκάζεται πίσω στο έδαφος με θερμοκρασία 2 βαθμών κελσίου, τότε κάθε κυβικό μέτρο νερού που έχει περάσει από το σύστημα θα ελευθερώσει περίπου 12 kW χρήσιμης ενέργειας. Εάν μια αντλία, που έχει δυνατότητα 10 λίτρων / δευτερόλεπτο, δουλεύει για μόνο δέκα λεπτά, θα αντλήσει 6 m3 νερού, το οποίο σημαίνει ότι θα μεταφερθούν περίπου 46 kW θερμότητας, το οποίο αντιστοιχεί σε θερμοκαυστήρα, (ηλεκτρικό μπόιλερ για παράδειγμα) με δύναμη των 270 kW και η ηλεκτρική ενέργεια, που χρειάζεται για την λειτουργία της εγκατάστασης θα είναι λιγότερη από 70 kW. Σε αυτό το παράδειγμα, για μία ώρα θα καταναλωθούν έως 70 kW ηλεκτρισμού και θα παραχθούν περίπου 270 kW θερμότητας.

Η διαδικασία που περιγράφεται σε αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί το λεγόμενο σύστημα θερμοαντλίας «νερό νερό». Είναι μία από τις πιο οικονομικές μηχανές για θέρμανση (ιδιαιτέρα για κλιματισμό το καλοκαίρι). Αυτό το σύστημα είναι ακόμα πιο αποδοτικό, όταν ο ηλεκτρισμός που απαιτείται για τις αντλίες, παράγεται με φωτοβολταϊκά συστήματα ή με ανεμοτουρμπίνα.

 

•  Γεωθερμικό νερό με «μέσο όρο θερμοκρασίας» - εδώ κατατάσσονται υπόγειες δεξαμενές υπό πίεση με θερμοκρασία 90° -180°. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν για παραγωγή ηλεκτρισμού με άμεση έκλυση ατμού που κινεί τις τουρμπίνες, ή εάν η θερμοκρασία είναι κάτω από 140 βαθμούς κελσίου χρησιμοποιείται το λεγόμενο δισθενή σύστημα με δεύτερο οργανικό υγρό.

•  Γεωθερμικό νερό με «υψηλή θερμοκρασία» - σε αυτή τη περίπτωση, για την παραγωγή ηλεκτρισμού, χρησιμοποιείται κεκορεσμένος ή στεγνός ατμός, με θερμοκρασία μεταξύ 200° -350 ° C.

 

Μπορώ να χρησιμοποιήσω γεωθερμική ενέργεια στην επιχείρησή μου;

Η τεχνολογία με θερμοαντλίες συνδεδεμένες με τη γη εφαρμόζεται παντού. Η χρήση άλλων γεωθερμικών πηγών δεν είναι μεμονωμένο σχέδιο για μία εταιρία. Για αυτό το λόγο, πριν ξεκινήσετε ένα τέτοιο σχέδιο απαντήστε στις εξής ερωτήσεις:

 

1. Υπάρχουν διαθέσιμες γεωθερμικές πηγές στην περιοχή της εταιρίας ατμός ή νερό με "υψηλή θερμοκρασία" ή "μεσαία θερμοκρασία";

2. Υπάρχουν ευκαιρίες για επιδότηση του προγράμματος από τοπικές ή διεθνές πηγές;

3. Υπάρχει περιφερειακή στρατηγική για την ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας