.

 

 

Τύποι τεχνολογιών

Η βιομάζα είναι βασική πηγή ενέργειας, που έχει φυτική ή ζωική προέλευση γεωργικές καλλιέργειες, κατάλοιπα προϊόντων, κατάλοιπα ξύλου, κατάλοιπα τροφής, οικιακά στερεά απόβλητα, κλπ.

FΓια την παραγωγή της ηλεκτροενέργειας χρησιμοποιούνται τρεις βασικές τεχνικές: πίεση της βιομάζας για απ' ευθείας καύση, αφαίρεση των φυτικών ελαίων για βιοντίζελ, απόκτηση βιοαερίου με θερμο χημικά μέσα και βιολογική μετατροπή και αφαίρεση υδρογόνου για τα κελιά καυσίμων μικροβίων βιομάζας. Οι τεχνολογίες που χρησιμοποιούν αεριοποίηση και πυρόλυση συμπεριλαμβάνουν ενδιάμεσες θερμο χημικές διαδικασίες, και μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε τουρμπίνες αερίου, συνδυασμένες επαναλήψεις και στοιχεία καυσίμων για παραγωγή ηλεκτροενέργειας.

Οι πηγές της βιομάζας, και επίσης η αφομοίωσή τους είναι προκαθορισμένες από την τοπογραφία και την φυσική γεωγραφία της περιοχής.

Η χρήση των βιολογικών και φυτικών αποβλήτων ήταν γνωστή και από την αρχαιότητα. Για παράδειγμα, στην διάρκεια της ζύμωσης της κοπριάς των ζώων, αποβάλλεται μεγάλη ποσότητα μεθανίου. Αυτό το αέριο είναι σημαντικό για την δημιουργία του φαινόμενου του θερμοκηπίου και είναι 30 φορές πιο βλαβερό από αυτό του διοξειδίου του άνθρακα.

 
 

 

Βιομάζα στην επιχείρησή μου;

Απαντήστε στις ακόλουθες ερωτήσεις:

Παράγετε ξύλο ή γεωργικά απόβλητα από τις δραστηριότητες στην επιχείρησή σας;

Έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε πρώτη ύλη από γειτονικές επιχειρήσεις;

Τα έξοδα θέρμανσης στην επιχείρησή σας είναι υψηλά; Τα επόμενα βήματα θα σας βοηθήσουν να αποφασίσετε ποια τεχνολογία ταιριάζει στην επιχείρησή σας:

Σύμφωνα με τον τύπο αποδεκτής βιομάζας

Εάν έχετε βιομάζα με φυτική ή ζωική προέλευση (άχυρο, μίσχοι κλπ.) και απόβλητα ξύλου, η πιο κατάλληλη τεχνολογία για εσάς είναι η πίεση της βιομάζας σε οικολογικό κάρβουνο ή σβόλους για απ' ευθείας καύση.

Εάν έχετε σοδειά ελαιωδών φυτών, όπως ηλιοτρόπιο ή ελαιοκράμβη, προτείνεται να αφαιρείτε το φυτικό έλαιο για βιοεθανόλη ή για παραγωγή βιοντίζελ.

αποβλήτων ή κοπριάς, τότε με την χρήση μικροβιακών κελιών καυσίμων, μπορεί να παραχθεί βιοαέριο για χρήση ως καύσιμο.