ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

 

Με την ανάπτυξη των αιολικών τεχνολογιών, το αρχικό κόστος του kWh έπεσε ραγδαία μέχρι και 5 φορές τα τελευταία 25 χρόνια. Ήδη υπάρχουν προς πώληση απλές τουρμπίνες με δυνατότητα από 4500- 6000kW.

Όταν γίνει η επιλογή της σωστής τοποθεσίας για την ανεμογεννήτρια, (σε συμμόρφωση με την τοπική πολεοδομική άδεια) αυτή η τεχνολογία ανταγωνίζεται την παραγωγή των συμβατών καυσίμων.

Ποιο είναι το αρχικό κόστος 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθηκε με ανεμογεννήτριες;

Τα κεφάλαια κόστους για την κατασκευή σταθμού αιολικής ενέργειας εξαρτώνται από το μέγεθος της ανεμογεννήτριας, την αμεσότητα των καταναλωτών στο δίκτυο, τον αριθμό του εξειδικευμένου προσωπικού, κλπ.

Τα λειτουργικά έξοδα εξαρτώνται περισσότερο από το μέγεθος της κάθε ανεμογεννήτριας ή του κάθε σταθμού.

Το αρχικό κόστος της παραγόμενης ενέργειας εξαρτάται από το μέγεθος του κεφαλαίου και τα λειτουργικά έξοδα και επίσης και από την τοποθεσία.

Για παράδειγμα, όταν η μέση ταχύτητα του ανέμου είναι 6 μέτρα/δευτερόλεπτο, το αρχικό κόστος 1 kWh από μεγάλες ανεμογεννήτριες πάνω από 2000kW, είναι 0,07 Ευρώ.

Πόσο ηλεκτρισμό παράγει μια ανεμογεννήτρια;

Μια ανεμογεννήτρια με δύναμη 550kW που είναι κατάλληλα τοποθετημένη, (μέση ετήσια ταχύτητα ανέμου 6,3 μέτρα/δευτερόλεπτο) παράγει 770.000 kW/Η ηλεκτρικής ενέργειας ετησίως. Αυτό σημαίνει ότι η παραγωγικότητα της ανεμογεννήτριας είναι 16%.

Για τον καθορισμό του αρχικού κόστους 1 kWh ηλεκτρικής ενέργειας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την ακόλουθη φόρμουλα.

P = ( I / n + r + C )/ E

 

P-Prime cost of 1 kW/h electro energyαρχικό κόστος 1 kW/h ηλεκτρικής ενέργειας

I- κεφάλαιο κόστoυς (κόστος επένδυσης)

n- περίοδος απόσβεσης

r- ετήσιο ποσοστό επιτοκίου

C- λειτουργικά έξοδα

E- ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, που έχει παραχθεί κατά τη διάρκεια του χρόνου σε kW/h