Συχνές ερωτήσεις

Πως λειτουργεί μια ανεμοτουρμπίνα;
Η ανεμοτουρμπίνα, που εγκαθίσταται πάνω από έναν ψηλό πύργο, συλλέγει την κινητική ενέργεια από τον αέρα και την μετατρέπει σε ηλεκτρική ενέργεια που είναι συμβατή με ένα ηλεκτρικό σύστημα. Σε μια κανονική εφαρμογή, ένα κτήριο εξυπηρετείται ταυτόχρονα από την ανεμοτρουρμπίνα και μια τοπική χρήση. Εάν οι ταχύτητες του ανέμου είναι κάτω από την επιτρεπόμενη ταχύτητα (7-10 mph) δεν θα υπάρξει καμία παραγωγή από το στρόβιλο και όλη η αναγκαία δύναμη αγοράζεται από το δίκτυο. Δεδομένου ότι οι ταχύτητες αέρα αυξάνονται, η παραγωγή στροβίλων αυξάνεται και το ποσό δύναμης που αγοράζεται από το δίκτυο αναλογικά μειώνεται. Όταν ο στρόβιλος παράγει περισσότερη ενέργεια από τις απαιτούμενες ανάγκες, η πρόσθετη ηλεκτρική ενέργεια πωλείται στο δίκτυο. Όλο αυτό γίνεται αυτόματα. Δεν υπάρχει καμία μπαταρία σε ένα σύγχρονο αιολικό σύστημα. Τα μικρά αιολικά συστήματα για τις μακρινές περιοχές λειτουργούν κάπως διαφορετικά.

Μία μικρή ανεμοτουρμπίνα θα συμβάλει στο να κερδίσω χρήματα;
Μία ανεμοτουρμπίνα μειώνει χαρακτηριστικά το λογαριασμό ηλεκτρικής ενέργειάς σας κατά 50 έως 90 τοις εκατό. Δεν είναι ασυνήθιστο για τους ιδιοκτήτες ανεμοτουρμπινών να έχουν μηνιαίους λογαριασμούς χρήσης μόνο 20 έως 40 ευρώ για εννέα μήνες συνολικά το έτος. Στα βόρεια μέρη της χώρας όπου χρησιμοποιείται λιγότερο κλιματισμός, οι λογαριασμοί μπορεί να είναι πολύ χαμηλοί καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου. Το χρηματικό ποσό μιας μικρής ανεμοτουρμπίνας σας αποφέρει μακροπρόθεσμα κέρδη και θα εξαρτηθεί από το κόστος του, το ποσό ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται, τη μέση ταχύτητα του ανέμου στην περιοχή σας, καθώς και άλλους παράγοντες.

Θα βοηθηθεί το περιβάλλον εάν εγκαταστήσω μία ανεμοτουρμπίνα;
Ναι. Οι ανεμοτουρμπίνες δεν παράγουν καμία ρύπανση και με τη χρησιμοποίηση της δύναμης του αέρα αντισταθμίζετε τη ρύπανση που θα είχε παραχθεί από την επιχείρησή σας. Κατά τη διάρκεια της ζωής της, μία μικρή ανεμοτουρμπίνα μπορεί να μειώσει περίπου 1.2 τόνους ατμοσφαιρικών ρύπων και 200 τόνους αερίων θερμοκηπίου (διοξείδιο του άνθρακα και άλλα αέρια που π ρ ο κ α λ ο ύ ν α λ λ α γή κλίματος).

Δεν είναι απαραίτητο να πάρω μετρήσεις αέρα για ένα έτος ή περισσότερο;
Γι α τ α π ε ρ ι σ σ ό τ ε ρ α συστήματα το κόστος μετρήσεων του ανέμου δεν είναι προκαθορισμένο. Τα δεδομένα μετεωρολογικά στοιχεία που δημοσιεύονται από τον τοπικό καιρικό σταθμό είναι επαρκές για έναν πεπειραμένο εκτιμητή για την πρόβλεψη της απόδοσης των ανεμοτουρμπίνων. Στις πολύ λοφώδεις ή ορεινές περιοχές, εντούτοις, μπορεί να είναι καλύτερο να συλλεχθούν τα στοιχεία του ανέμου πριν αγοραστεί ένα σύστημα, για να εξασφαλιστεί ότι η τοποθεσία σας δεν είναι σε προστατευόμενη περιοχή.

Οι ανεμοτουρμπίνες κάνουν το θόρυβο;
Οι μικρές ανεμοτουρμπίνες κάνουν κάποιο θόρυβο, αλλά όχι να βρεθούν αρκετά απαράδεκτες από τους περισσότερους ανθρώπους. Ένα χαρακτηριστικό αιολικό σύστημα κάνει το λιγότερο θόρυβο από το μέσο πλυντήριο ρούχων.

Θα πρέπει να αλλάξω κάτι από την καλωδίωση;
Μία ανεμοτουρμπίνα τοποθετείται εύκολα πίσω σε οποιοδήποτε κτήριο χωρίς την ανάγκη να αλλαχτεί οποιαδήποτε καλωδίωση ή συσκευή. Στις περισσότερες περιπτώσεις, η χρησιμότητα θα εγκαταστήσει έναν δεύτερο μετρητή χρησιμότητας για να μετρήσει πόση πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια αγοράζεται από τον ιδιοκτήτη ανεμοτουρμπίνας.

Πόσο αξιόπιστες είναι οι ανεμοτουρμπίνες; Θα πρέπει να πραγματοποιήσω περισσότερη συντήρηση;
Οι περισσότερες μικρές ανεμοτουρμπίνες έχουν πολύ λίγα κινούμενα μέρη και δεν απαιτούν οποιαδήποτε κανονική συντήρηση. Σχεδιάζονται για μια μακρά ζωή (μέχρι 20 έτη) και λειτουργούν εντελώς αυτόματα.