Συχνές ερωτήσεις

 

Ποια είναι τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της υδροηλεκτρικής δύναμης;

Υπάρχουν αρκετά οφέλη από τη χρήση την υδροδύναμης. Η υδροδύναμη έχει μέτρια ως υψηλή χρήσιμη ενέργεια και σχετικά χαμηλά έξοδα λειτουργίας και συντήρησης. Οι σταθμοί υδροηλεκτρικής δύναμης εκπέμπουν ελάχιστο διοξείδιο του άνθρακα που παγιδεύει τη ζέστη και άλλες ρυπαντικές ουσίες κατά τη διάρκεια της λειτουργίας. Έχουν διάρκεια ζωής δυο ως δέκα φορές περισσότερο από τους σταθμούς με κάρβουνο ή τους πυρηνικούς.
Τα φράγματα που χρησιμοποιούνται στους σταθμούς βοηθούν να αποτραπεί το πλημμύρισμα και παρέχουν ελεγχόμενη ροή των αρδευτικών υδάτων σε περιοχές που βρίσκονται χαμηλότερα από το φράγμα. Ωστόσο, υπάρχουν και μερικά μειονεκτήματα στην χρήση των υδροηλεκτρικών σταθμών. Χρειάζονται μεγάλο χώρο και αυτό μπορεί να προκαλέσει απώλεια ορισμένων ζώων που κατοικούν στην περιοχή. Τα έργα μεγάλης κλίμακας μπορεί να απειλήσουν ψυχαγωγικές δραστηριότητες και να διαταράξουν την ροή ποταμών. Λόγω της παρουσίας φραγμάτων και δεξαμενών, τα ψάρια μπορεί να μην μπορούν να κολυμπούν στην θάλασσα και η θαλάσσια ζωή στην περιοχή του σταθμού να μειωθεί.

Πως παράγεται η ενέργεια σε ένα υδροηλεκτρικό σταθμό;

Ένας υδροηλεκτρικός σταθμός αποτελείται από ένα ψηλό φράγμα που έχει χτιστεί σε ένα μεγάλο ποτάμι για να δημιουργηθεί τεχνητή λίμνη και ένα σταθμό όπου γίνεται η διαδικασία μετατροπής της ενέργειας σε ηλεκτρισμό.

Το πρώτο βήμα στην παραγωγή ενέργειας σε ένα υδροηλεκτρικό σταθμό είναι η συλλογή των απορροών των εποχιακών βροχοπτώσεων και του χιονιού των λιμνών, ρυακιών και ποταμιών, κατά τη διάρκεια του υδρολογικού κύκλου. Οι απορροές κυλούν προς το φράγμα. Τα νερά πέφτουν από το φράγμα στον υδροηλεκτρικό σταθμό και περιστρέφουν το μεγάλο τροχό που λέγεται τουρμπίνα. Η τουρμπίνα μετατρέπει την ενέργεια του νερού σε μηχανική ενέργεια που κινεί την γεννήτρια. Γυρίζει έναν άξονα, ο οποίος περιστρέφει ένα αριθμό μαγνητών στην γ ε ν ν ή τ ρ ι α . Ό τ α ν ο ι μ α γ ν ή τ ε ς περνάνε από χ ά λ κ ι ν ε ς π ε ρ ι ε λ ί ξ ε ι ς , δημιουργείται ένα μαγνητικό πεδίο, το οποίο βοηθάει στην παραγωγή ενέργειας. Τότε, πολλαπλασιαστές στροφών θα αυξήσουν την τάση του ηλεκτρισμού, σε επίπεδα τα οποία είναι απαραίτητα για τη μεταφορά στις κοινότητες. Αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, ο ηλεκτρισμός μεταφέρεται στις κοινότητες μέσα από γραμμές μεταφοράς, και το νερό απελευθερώνεται πίσω στις λίμνες, στα ρυάκια ή στα ποτάμια. Αυτό δεν είναι βλαβερό, επειδή δεν προστίθενται ρυπαντικές ουσίες στο νερό όσο αυτό τρέχει από το σταθμό.

Από το παγκόσμιο ηλεκτρισμό πόσος παράγεται από υδροηλεκτρική δύναμη;

Περίπου το 20% από τον παγκόσμιο ηλεκτρισμό και το 6% από την συνολική βιομηχανική ενέργεια.

Μπορούμε να παράγουμε ηλεκτρισμό από τις παλίρροιες και τα κύματα;

Η παραγωγή ηλεκτρισμού από τα κύματα και τις παλίρροιες, υπάρχει ως προοπτική. Περίπου δυο φορές την ημέρα, και σε πλημμυρίδα και σε άμπωτη, το νερό τρέχει μέσα και έξω από τις ακτές και τα δέλτα των ποταμών. Αυτό το νερό μπορεί να κινεί τουρμπίνες για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Αλλά, οι αναλυτές έχουν μελετήσει αυτή τη μορφή ενέργειας και πιστεύουν ότι μπορεί να συνεισφέρει σε πολύ μικρό βαθμό στην παγκόσμια ενέργεια, επειδή υπάρχουν ελάχιστες κατάλληλες τοποθεσίες, τα μεγάλα κατασκευαστικά έξοδα είναι υψηλά και υπάρχει ο κίνδυνος καταστροφής του εξοπλισμού από τη διάβρωση από το αλμυρό νερό. Ωστόσο, υπάρχουν μερικές περιοχές με κατάλληλες συνθήκες για την παραγωγή παλιρροιακή ενέργεια. Αυτή τη στιγμή, ο Καναδάς και η Γαλλία έχουν τα μεγαλύτερα παλιρροϊκά συγκροτήματα.