Συχνές ερωτήσεις

 

Ποιο τύπο συστήματος θα έπρεπε να επενδύσω;
Αυτό εξαρτάται από πολλούς παράγοντες: πόσο ήλιο ή αέρα έχετε στην περιοχή σας, τον προσανατολισμό του κτηρίου σας, την ποσότητα ενέργειας που θα χρειαστείτε, και το πόσο χώρο έχετε διαθέσιμο για τον εξοπλισμό. Υπάρχουν επίσης νόμοι διαχωρισμού για την περιοχή σας που πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Ξεκινώντας με τις ανάγκες σας, πρέπει πρώτα να καθορίσετε εάν θέλετε να παραγάγετε ηλεκτρική ενέργεια, ή να θερμάνετε το νερό για το κτήριό σας.

Υπάρχουν μειονεκτήματα στη χρήση ηλιακής ενέργειας;
Οι ηλιακές ενεργειακές τεχνολογίες έχουν συχνά υψηλότερο "αρχικό κόστος". Αυτό σημαίνει ότι ένα άτομο είναι πιθανό να πληρώσει περισσότερα χρήματα για να αγοράσει και να εγκαταστήσει ένα ηλιακό σύστημα. Ακόμα, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, το υψηλό αρχικό κόστος ανακτάται μέσω της ουσιαστικής αποταμίευσης καυσίμων κατά τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος (15-30 έτη).

Μπορώ να χρησιμοποιήσω φωτοβολταϊκή δύναμη(PV) για να τροφοδοτήσω την επιχείρησή μου;
Τα PV συστήματα μπορούν να προσαρμοστούν σε κάθε κατασκευή για τα εμπορικά κτήρια. Θα βρείτε το PV να χρησιμοποιείται υπαίθρια για φωτισμό ασφαλείας καθώς επίσης και στις κατασκευές που εξυπηρετούν χώρους στάθμευσης και πάρκινγκ λεωφορείων, που παράγουν συγχρόνως ενέργεια. Στο εσωτερικό, τα PV συστήματα χρησιμοποιούνται για να τεθούν σε λειτουργία και να ενεργοποιήσουν όλα τα ε ί δ η η λ ε κ τ ρ ι κ ώ ν σ υ σ τ η μ ά τ ω ν , συμπεριλαμβανομένων των φώτων, των συστημάτων ψύξης και συσκευών.

Τα σημερινά μοντέλα μπορούν να εγκατασταθούν στους φεγγίτες και τους γυάλινους τοίχους. Μερικοί μοιάζουν με παραδοσιακούς έρπεις στεγών. Οι αρχιτέκτονες μπορούν να χρησιμοποιήσουν ενσωματωμένο PV στο κτήριο, για το σχεδιασμό κτηρίων που ανταποκρίνονται στο περιβάλλον, είναι καλαίσθητα αισθητικά και παράγουν τη δική τους δύναμη. Το ενσωματωμένο PV στο κτήριο παρέχει δυνατότητα διπλής χρήσης, μειώνοντας τις δαπάνες των PV συστημάτων με τη χρήση του κτηρίου ως υποστηρικτική κατασκευή, και μειώνοντας τους λογαριασμούς χρησιμότητας μέσω της επιτόπιας παραγωγής δύναμης.