Συχνές ερωτήσεις

Τι είναι η βιομάζα;

Βιομάζα είναι το επιστημονικό όνομα για ζωντανό υλικό, και επίσης χρησιμοποιείται για τα προϊόντα που προέρχονται από ζωντανούς οργανισμούς. Η βιομάζα που χρησιμοποιείται για παραγωγή ηλεκτρισμού και θερμότητας προέρχεται από πρόσφατα ανεπτυγμένα φυτά και τα κατάλοιπα από την κτηνοτροφία και περιλαμβάνει γεωργικά και δασοκομικά κατάλοιπα, ενεργειακά φυτά και βιολογικά συστατικά υποκείμενα στην καταλυτική δράση των βακτηριδίων των δημοτικών και βιομηχανικών απορριμμάτων.

Η βιομάζα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως καύσιμο για να παράγει θερμότητα, ηλεκτρισμό ή καύσιμα για μεταφορά. Παρόλο που η βιομάζα εκπέμπει CO2 όταν καίγεται, διαφέρει από τα ορυκτά καύσιμα στο ότι το CO2 ήταν πρόσφατα απορροφημένο από την ατμόσφαιρα όπου τα φυτά μεγάλωναν.

Τι σημαίνει βιοενέργεια;

Η ενέργεια από την βιομάζα ή βιοενέργεια σ υμπεριλαμβάνει οποιοδήποτε στερεό, ρευστό ή αεριώδες καύσιμο, ηλεκτρική ενέργεια και θερμότητα που προέρχεται από οργανική ουσία. Επειδή υπάρχει μεγάλη ποικιλία εκμεταλλεύσιμων πρώτων υλών και μια ποικιλία τεχνολογιών για να παράγονται και να επεξεργάζονται, η βιοενέργεια συνήθως θεωρείται σαν σειρά από διάφορες πρώτες ύλες και συνδυασμοί τεχνολογιών.
Στην πρακτική, τείνουμε να χρησιμοποιούμε διάφορους όρους για διάφορες τελικές χρήσεις π.χ. ηλεκτρική ενέργεια και μεταφορά. Η βιοενέργεια περιγράφει σταθμούς ενέργειας που χρησιμοποιούν πρώτες ύλες βιομάζας, παρά ορυκτά καύσιμα όπως φυσικό αέριο ή κάρβουνο για την παραγωγή ηλεκτρισμού. Το βιοκαύσιμο συνήθως χρησιμοποιείται για μεταφορά ρευστών καυσίμων όπου αντικαθιστούν τα προϊόντα πετρελαίου όπως το πετρέλαιο και το ντίζελ. Άλλοι όροι που χρησιμοποιούνται είναι ανανεώσιμη θερμότητα και ανανεώσιμη ενέργεια.

Πως χρησιμοποιείται η βιομάζα για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας;

Στους περισσότερους ενεργειακούς σταθμούς η βιομάζα καίγεται για να παραχθεί θερμότητα, όπου βράζει νερό για να παραχθεί ατμός, ο οποίος γυρίζει τις τουρμπίνες και κινεί ηλεκτρογεννήτριες που παράγουν ηλεκτρισμό. Νέες τεχνολογίες εκτιμούνται αυτή τη στιγμή που συμπεριλαμβάνουν μερικούς τύπους αεριοποιητών βιομάζας, με τους οποίους η βιομάζα ζεσταίνεται για να μετατραπεί σε αέριο. Αυτό το αέριο χρησιμοποιείται άμεσα σε τουρμπίνα αερίου, η οποία κινεί ηλεκτρογεννήτρια. Σε μερικές περιπτώσεις, η θερμότητα των απορριμμάτων από την τουρμπίνα αερίου μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να κινεί συμπληρωματική τουρμπίνα αερίου, μετατρέποντας έτσι περισσότερη από την ενέργεια των καυσίμων σε ηλεκτρισμό (Συνδυασμένο σύστημα κύκλος).
Άλλες διαδικασίες χρησιμοποιούν αναερόβια πέψη, στην οποία η βιομάζα αποσπάται σε βακτήρια για την παραγωγή αερίου, όπου χρησιμοποιείται σε μηχανές που παράγουν ηλεκτρισμό.

Πως χρησιμοποιείται η βιομάζα για την παραγωγή ρευστών καυσίμων;

Το πιο συνηθισμένο ρευστό καύσιμο από βιομάζα είναι η εθανόλη (ονομάζεται ακόμα και βιο-εθανόλη), και παράγεται με ζύμωση. Τυπικά, τα ζάχαρα αποσπώνται από τις πρώτες ύλες της βιομάζας (όπως σιτηρά) με διάσπαση και πλύσιμο. Το σιρόπι ζάχαρης έπειτα αναμειγνύεται με μαγιά και διατηρείται ζεστό, ώστε η