ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΛΟΓΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 


 

Year

 

Accumulation of the installed capacities MW

 

 

Production of energy TWH

 

Annual reduction of СО2 mln. t.

 

 

 

Accumulation in reduction of СО2

mln. t.

 

 

 

2001

24900

54,5

32,7

32,7

2002

33400

73,1

43,9

76,6

2003

44025

96,4

57,8

134,5

2004

57306

125,5

75,3

209,8

2005

73908

161,9

97,1

306,9

2006

94660

207,3

124,4

431,3

2007

120600

264,1

158,5

589,7

2008

151728

332

199

789

2009

189081

414

248

1038

2010

233905

512

307

1345

2011

287694

706

423

1768

2012

352241

864

518

2287

2013

426470

1046

628

2914

2014

511833

1522

753

3668

2015

610001

1496

898

4565

2016

717986

1761

1057

5622

2017

836769

2052

1231

6853

2018

967430

2373

1424

8277

2019

1111157

2725

1635

9912

2020

1261157

3093

1856

11768

 

 

•  Μηδενικές εκπομπές αερίων θερμοκηπίου.

Η έλλειψη τοξικών αερίων στην διάρκεια παραγωγής αιολικής ηλεκτρικής ενέργειας, είναι αυτό που κάνει αυτές τις τεχνολογίες από τις πιο αβλαβές για το περιβάλλον.

 

•  Οι αιολικές γεννήτριες συγκριτικά είναι αθόρυβες.

Ακόμη και τουρμπίνες με δύναμη μέχρι 2 MW είναι μη ακουόμενοι σε μια απόσταση 500 μέτρων μακριά από την εγκατάσταση. Μια έρευνα για την κοινή γνώμη κατά τη διάρκεια της κατασκευής των αιολικών πάρκων δείχνει ότι το 80% του πληθυσμού είναι υπέρ αυτών.

 

•  Οι αιολικοί σταθμοί δεν καταστρέφουν την τριγύρω πανίδα.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί σκοτωμένα πουλιά από τις προπέλες των ανεμογεννήτριων.

 

 

•  Οι αιολικοί σταθμοί δεν καταστρέφουν τη γεωργική γη.

Ακόμα και μεγάλοι σταθμοί, που αποτελούνται από 10 και παραπάνω ανεμογεννήτριες δεν επηρεάζουν την χρήση του εδάφους.