ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΟΦΕΛΗ

 

 

•  Μηδενικές εκπομπές τοξικών αερίων που προκαλούν το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Τα ηλιακά συστήματα, αντίθετα από τα συνηθισμένα συστήματα παραγωγής θέρμανσης και ενέργειας, δεν ελευθερώνουν βλαβερά αέρια όπως το CO2, το οποίο συμβάλει στην παγκόσμια υπερθέρμανση και τις κλιματικές αλλαγές, υπεροξείδιο του αζώτου, υπεροξείδιο του θείου και οξείδιο του άνθρακα

 

•  Τα ηλιακά συστήματα μπορούν να εγκατασταθούν στα υπάρχοντα κτίρια.

Για το λόγο αυτό δεν χρειάζεται να δημιουργηθούν πρόσθετες κατασκευές για την εγκατάστασή τους.