ΟΦΕΛΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

 

•  Ελάχιστες εκπομπές αερίων θερμοκηπίου

Η γεωθερμική ενέργεια είναι αβλαβής, επειδή τα μόνα αέρια που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα διαλύονται στα γεωθερμικά ύδατα, είναι ελάχιστα σε ποσότητες και ελευθερώνονται με φυσικό τρόπο μέσα από τους θερμοπίδακες.

 

•  Οι γεωθερμικές τεχνολογίες δεν είναι βλαβερές για το φυσικό περιβάλλον.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού γεωθερμικής ενέργειας απαιτεί ελάχιστο μέρος εγκατάστασης. Για αυτό το λόγο, οι αγροτικές περιοχές, τα βοσκοτόπια, και τα δάση στην περιοχή της πηγής προστατεύονται. Η σύνθεση του νερού που χρησιμοποιείται από την εγκατάσταση δεν αλλάζει και στο τέλος της διαδικασίας επιστρέφει στο γεωθερμικό "λέβητα" μέσω των υδάτινων δρόμων, ποταμιών και υπόγεια υδάτων.