ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

 

Ενσωματώνοντας μια τεχνολογία για χρήση αιολικής ενέργειας σε επιχείρηση έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

•  Η τιμή αγοράς αιολικής ηλεκτροενέργειας είναι υψηλότερη από την τιμή ενέργειας συμβατικών πηγών.

Σε κάθε Ευρωπαϊκή χώρα υπάρχουν προτιμήσεις για την αγορά συσκευών και την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας που έχει παραχθεί με αιολικές τουρμπίνες. Επιπλέων, για να είναι κερδοφόρο το επάγγελμα οι τιμές συχνά είναι υψηλότερες.

•  Χαμηλά λειτουργικά έξοδα για την επιχείρηση.

Με τις σύγχρονες αυτοματοποιημένες τεχνολογίες, τα βασικά έξοδα είναι για τη συντήρηση του προσωπικού. Τα χαμηλά έξοδα συντήρησης έχουν ως αποτέλεσμα την σύντομη περίοδο απόσβεσης. Ο παραγόμενος ηλεκτρισμός μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τοπική περιοχή όπου παράχθηκε, και αυτό θα ελαττώσει τα έξοδα που σχετίζονται με τη μεταφορά και τη διανομή, το οποίο είναι πρόβλημα για μεγάλους παραδοσιακούς σταθμούς ενέργειας.

•  Ο αέρας είναι δωρεάν, ελεύθερη και ανεξάντλητη πηγή ενέργειας.

 

•  Μικρή περίοδο ενσωμάτωσης στην επιχείρηση.

Οι αιολικές γεννήτριες εγκαθίστανται εύκολα, και χρειάζονται λιγότερο από 2 μήνες για να αρχίσουν να λειτουργούν.

 

•  Οι αιολικές φάρμες προκαλούν ελάχιστο κίνδυνο στο ενεργειακό σύστημα.

Λόγω του μικρού τους μέγεθος, όταν υπάρχει τεχνική βλάβη, δεν προκαλούν τεράστιες βιομηχανικές συνέπειες.

 

•  Η αιολική ενέργεια είναι κατάλληλη για απομακρυσμένες και απομονωμένες περιοχές.

Το συνδυασμένο σύστημα αιολικών γεννητριών με φωτοβολταικά συστήματα, συνδυάζουν και τις δυο τεχνολογίες και μπορούν να παρέχουν αυτόνομη προμήθεια για κτίρια και συσκευές εκτός δικτύου.