ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ ΤΗΣ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

 

 

 

Geothermal energy is the other natural RES, apart from the Sun, and it can be used without the installation of elaborated technical devices. It literally rises from the bowels of the earth.

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ

 

Η ενσωμάτωση της τεχνολογίας για την χρήση γεωθερμικής ενέργειας σε μια εταιρία έχει τα εξής πλεονεκτήματα:

 

•  Μόνιμη πηγή ενέργειας

Ο πυρήνας της γης παράγει θερμότητα μόνιμα, και αυτή μεταφέρεται στην επιφάνειά της.

Υπάρχουν ανεπτυγμένες τεχνολογίες που αφομοιώνουν αυτή τη θερμότητα, ανεξαιρέτως πόση είναι η θερμοκρασία της πηγής (140° από θερμοπίδακα ή 6-12° από υπόγεια ύδατα και υποστρώματα).

 

•  Ανεξάρτητη από τις κλιματικές συνθήκες

Τυπικό παράδειγμα είναι η Ισλανδία, όπου ο μέσος όρος θερμοκρασίας των 4ο δεν επηρεάζει την θερμοκρασία των υπόγειων υδάτων και θερμοπιδάκων.

 

•  Ανεπαίσθητη τεχνολογία

Κατά την εφαρμογή της τεχνολογίας για άμεση θέρμανση, οι αντλίες που χρησιμοποιούνται είναι εγκατεστημένες στο μέρος της πηγής. Αυτό επιτρέπει την εφαρμογή του σε ξενοδοχεία, γραφεία, κτίρια κλπ.

 

•  Ευκαιρία για άμεση χρήση for direct use

Εάν η γεωθερμική πηγή έχει θερμοκρασία πάνω από 40 βαθμούς κελσίου, τότε είναι κατάλληλη για άμεση θέρμανση. Εάν η πηγή (ο ατμός) έχει θερμοκρασία πάνω από 140 βαθμούς κελσίου, τότε είναι κατάλληλη για παραγωγή ενέργειας.

 

•  ΧAαμηλά κεφάλαια και λειτουργικά έξοδα

Επειδή η πηγή είναι χωρίς χρέωση, τα λειτουργικά έξοδα είναι για τη συντήρηση του εξοπλισμού. Τα κεφάλαια κόστους για την εγκατάσταση γεωθερμικών συστημάτων θέρμανσης είναι σχετικά χαμηλά (5.000 ευρώ για ένα κτίριο 300 m2) και για εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ακόμα πιο χαμηλά, σε σύγκριση με αυτά της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας.

 

•  Επειδή η πηγή είναι χωρίς χρέωση, τα λειτουργικά έξοδα είναι για τη συντήρηση του εξοπλισμού. Τα κεφάλαια κόστους για την εγκατάσταση γεωθερμικών συστημάτων θέρμανσης είναι σχετικά χαμηλά (5.000 ευρώ για ένα κτίριο 300 m2) και για εγκατάσταση παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας είναι ακόμα πιο χαμηλά, σε σύγκριση με αυτά της φωτοβο