Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΑΙΟΛΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Οι βασικές ενέργειες που θα έπρεπε να αναληφθούν για την εισαγωγή της αιολικής ενέργειας είναι:

 1. Εκτίμηση και καθορισμός των λειτουργικών εξόδων της απαιτούμενης ποσότητας θερμοενέργειας από συμβατικές πηγές.
 2. Καθορισμός της αιολικής δυνατότητας της περιοχής.
 3. Καθορισμός της βέλτιστης τοποθεσίας για την ανεμογεννήτρια.
 4. Επικοινωνία με προμηθευτές εξοπλισμών για τιμές και προσφορές
 5. Καθορισμός της προκαθορισμένης δύναμης της ανεμογεννήτριας από τη μέση ετήσια ταχύτητα των ανέμων και την ενεργειακή απαίτηση.
 6. Ανάλυση προσφορών και επιλογή προμηθευτή ανεμογεννήτριας με βάση το κόστος, την ποιότητα και την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού.
 7. Προετοιμασία οικονομικής εκτίμησης του προγράμματος κεφάλαιο κόστους, λειτουργικά έξοδα, αναμενόμενα έσοδα και προβλεπόμενη επιστροφή του κέρδους.
 8. Εξέταση της οικονομικής κατάστασης και των πηγών χρηματοδότησης εκτίμηση του προσωπικού κεφαλαίου, "μαλακά" δάνεια και πηγές για την σύναψη δανείου και επιχορήγηση ή δανεισμό από εθνικά ή Ευρωπαϊκά προγράμματα ή πρωτοβουλίες. (βλέπε παράρτημα 6).
 9. Προετοιμασία αίτησης για σχεδιασμό άδειας.
 10. Επιλογή και υπογραφή συμβολαίου με εταιρία που να είναι εξειδικευμένη στην εγκατάσταση και την διατήρηση του εξοπλισμού (εάν ο προμηθευτής δεν μπορεί να το πράξει αυτό).
 11. Παραγγελία του επιλεγμένου εξοπλισμού.
 12. Οργάνωση εκπαίδευσης για τη λειτουργία του προσωπικού.
 13. Οργάνωση μεταφοράς του εξοπλισμού.
 14. Εγκατάσταση από εξειδικευμένη εταιρεία.
 15. Επιβεβαίωση των απαραίτητων μέτρων υγιεινής και ασφάλειας σχετικών με την εγκατάσταση.
 16. Παραλαβή του εξοπλισμού από την εταιρία εγκατάστασης και συντήρησης.
 17. Αρχή λειτουργίας της ανεμογεννήτριας..

 

 

 

 

A piece of advice - small wind generators up to 10 kW nominal power can be installed unaided.

 

N.B!!!!! Do regular inspection and comply with the technical requirements of the company, producer of the equipment