Човекът за пореден път повтаря създаденото

от природата

 

Горивни клетки

Горивните клетки се отнасят към химическите източници на енергия. Те осъществявят пряко превръщане на енергията на горивото в електрическа т.нар.”студено горене” много по- ефективно от изгарянето .

Но в съчетание с последните открития в Биохимията и Фотоелектрохимията те отговарят на определението за възобновяем източник и имат всички шансове да придобият промишлено значение

Във всяка жива клетка, на всеки организъм работи биологична водородно кислородна „горивна клетка”.Източник на водород е храната ( след поредица от химични превръщания) , а на кислород въздуха.

Процеса на свързването им е в основата на Биоенергетиката на организма. Тук в нормални условия (стайна температура, нормално налягане, водна среда ) химическата енергия с висок КПД се преобразува в топлинна, механична (движение на мускулите) ,електрическа (нервни импулси, електрическия скат), светлинна (дълбокводните риби и светещите насекоми).

Човекът за пореден път повтаря създаденото от природата !

Това гарантира перспективността на горивните клетки за енергетичното бъдеще на човечеството!

За да може водородът да се пренася и използва, той трябва да се съхранява. Съхраняването му под високо налягане, във втечнено състояние или под формата на хидриди също не е евтино и технически лесно изпълнимо. В това направление въглеродът предлага едно перспективно решение. Разчита се на голямата разгъната площ на фулереновите структури ,където водородът може да се адсорбира и на възможността той да изпълва вътрешността им. Вече е постигнато акумулиране на 20 тегловни процента в нанотръбички при 653 °К. Това отговаря на 160 кг/m3. Енергията на 1кг от така съхранения водород става сравнима с енергията, която се получава от 1 кг. бензин или дизел !

 

Използването на водорода като гориво е широко приложимо и в енергетиката, а не само в автомобилите. Неговата икономическа ефективност и себестойност не следва да се разглежда само като цена на горивната компонента при производство на полезна енергия, но и да се отчитат приходите от търговия по механизма на протокола от Киото със зелени сертификати.