Град Франкфурт на Майн е разположен на брега на река Майн. Химическата промишленост е доминиращия представител на индустриалния сектор в града. Климатични показатели: Средна годишна температура: 10.7°C Изложение - През 1991, когато градския парламент на Франкфурт приема резолюцията за “Climate Offensive”. Един от най-мащабните проекти в тази насока е реализиран извън града и по точно в общежитията на училището в Wegscheide. Близо до местността Bad Orb се намира най-голямото училищен пансион в Германия, където живеят около 650 деца. Проблемът със снабдаването на учебните сгради с топла вода е решен посредством изграждането на 50 mІ слънчева инсталация. Но ключовият момент в модернизирането на енергийната система на пансиона е в изграждането на нова отоплителна система използваща като гориво отпадъчни материали от дърводобивната дейност в района. Капацитета на инсталираните нови отоплителни съоръжения е 800 kW. Общата отопляема площ достига 7000 m2. За съхранение на дървения материал се използва склад с обем 150m3 достатъчен за 14 дни. Той е снабден със система за сортиране дървените отпъдъци и транспортирането им до горивната камера. Ефективност- Първоначалните инвестиционни разходи за изграждането на отоплителната система (в т.ч. складовата част, системата за сортиране и транспортиране на горивото, горивните камери, бойлерите и т.н.) възлизат на около € 450,000 с ДДС. Тук са включени и разходите за частична подмяна на тръбите на отоплителните мрежи - € 75,000 и тяхното допълнително свърване - € 80,000. Провинция Hesse подпомага финансирането на проекта със субсидия от около € 125,000. Себестойността на произвежданата енергия възлиза на 3 цента/ kWh. За сравнение разходите необходими за модернизация на старана отоплителна система биха довели себестойност на енергията 4,1 цента/kWh (3,5 цента за гориво и 0,6 цента капиталови и оперативни разходи). Като вземем предвид и потенциалните разходи, които биха били необходими за ремонт на старата инсталация, то тогава нетната стойност на инвестицията в новата отоплителна система визлизат на € 275,000 (€ 450,000 - € 125,000 - € 50,000). Наред с това от намалението на разходи за гориво годишно се пестят около € 35,000. Първоначалните инвестиции се връщат до 8 год. Допълнителни ползи от намаляването на въглеродните емисии Инсталираните съоръжения водят то намаление на CO2 емисиите с около 600 тона годишно. В дългосрочен план се очаква ползите от това да възлизат приблизително на 2 цента/ kWh или 60 €/t спестени CO2 емисии. Проблеми и решения Голяма част от срещнатите трудности при реализацията на проекта произтичат от факта, че това е първата отоплителна система захранвана с отпадъчен дървен материал от такъв мащаб.Първоначално затруднения има и при финансирането на проекта. Тъй като нито една от енергийните компании не се наема с финансирането, то необходимите средства са набавени от фондация “Stiftung Frankfurter Schullandheim Wegscheide” с подкрепата на градските власти на Франкфурт. По-късно през февруари 2001 г. правителството/областната администрация на провинция Hesse отпуска субсидия в размер на € 125,000 за реализацията на проекта. Монтажа на инсталациите започва през февруари 2001 г., а за пръв път съоръженията заработват през август 2001 г.