•  Технологии за използване на слънчева енергия

Слънчевата енергия е първичен източник за създаване на другите видове ВЕИ. За използването на тази енергия са разработени следните технологии:

•  Технологията “ Tandem Cell”

За захранване на перспективните “Водородни клетки”са нужни промишлени количества водорд.

Досега единствения начин за неговото получаване беше електролизата на вода. Но Британската компания “Hydrogen Solar” счита, че фотоелектрохимическия метод e много по изгоден.
Компанията е разработила технологията “Tandem Cell”, при която,
за получаването на водорода се използва пакет тип „санвич” от специални слънчеви панели.

Първия слой е полупрозрачен.Той поглъща ултравиолетовите и сините лъчи. Останалата част от спектъра (зелен,червен и инфрачервени лъчи) преминават по-натаък – към втория панел. Двата панела са съединени с проводници по специална схема. Те заедно генерират електрически потенциал способен да разложи водата на съставящите я водород и кислород. Водата е тънък слой между двата панела.

Авторите оценяват КПД на процеса на 8%. Опитната установка, работеща в Hydrogen Solar, изработва няколко килограма водород в денонощие!!!

Когато КПД на процеса се подобри до 10 % и се покрие с такива панели покрива на гаража, то годишния добив на водород ще бъде достатъчен за годишен пробег на автомобил с “Горивни клетки” за 17000 км!!!

 

•  Фотоклетки (Фотоволтаици)

Фотоклетките директно превръщат слънчевата светлина в електрическа енергия. Те се състоят от различни полупроводникови материали, които в случая стават електрически проводими, когато се облъчат със светлина или топлина.

Над 95% от всичките фотоклетки, произвеждани в момента са от силиций. Тъй като е един от най-разпространените елементи на земята, допълнителната му обработка не вреди на околната среда.

Индивидуална фотоклетка обикновено произвежда между един и два вата, затова клетките се свързват в големи фотоволтаични панели с мощност между 10 и 300 W .

•  Слънчеви колектори .

Те се използват за осигуряване на топла вода или отопление на сгради. Най-евтините модели представляват разгъната тръбна система на покрива на сградата, която директно поглъща слънчевата топлина и я пренася в сградата. Тези колектори са приложими само през лятото, защото имат недостатъка да излъчват топлина обратното към атмосферата.

Този проблем е решен с въвеждането на вакумни тръби за топлоизолация.

Вече са разработени активни слънчеви колектори използващи принципа на термопомпата. Те работят и през зимата при температура на околният въздух под 0 градуса. Виж графиката по-долу.

 

  1. Слънчеви лъчи
  2. Стъклена тръба
  3. Вакум
  4. Медна тръба
  5. Абсорбиращо слънчевите лъчи покритие на медната тръба
  6. Смес от нискокипящи алкохоли
  7. Пари на загретите алкохоли
  8. Зона на кондензиране на парите (загряване на течността)
  9. Течност – Топлоносител
  10. Радиатор в сградата

 

•  Мога ли да приложа слънчева технология в моето предприятие?

Отговорите на следните въпроси ще ви дадат ясна представа, дали слънчевата технология е подходяща за предприятието .

Сградата подходяща ли е за монтаж на фотоволтаични панели или пасивни слънчеви колектори?

За да се използва най-добре соларната ви система, слънчевите модули трябва да имат ясен “поглед” към слънцето за по-голямата част на деня, без да са възпрепятствани от дървета, фронтони на покриви, комини, сгради, или други компоненти на вашата сграда. Това засенчване може значително да намали ефективността на системата.

Избраното място с подходяща ориентация ли е?

Ориентацията на вашата слънчева система (посоката към която гледа вашата система), ще окаже вляние. Обикновено най-доброто място за слънчева система е покрив с южно изложение, но и покриви, които гледат на изток или запад също могат да се използват. Плоски покриви също са подходящи, защото, слънчевите модули могат да бъдат монтирани гледайки към небето или на рамки, наклонени на юг под оптимален ъгъл.

Има лидостатъчно място на покрива или в собствеността Ви?

Физическият размер на слънчевата система и площта необходима за да бъде инсталирана, зависи от необходимото количество енергия.

Ако след първоначалната Ви оценка, установите, че е подходящо, избраният от Вас дистрибутор на слънчеви системи разполага с необходимите уреди да избере конкретното място и технология.

Ако покрива Ви не е подходящ, няма необходимата площ или изложение, може да монтирате слънчевата система на рамки на земята.

Друга възможност е инсталиране на системата на конструкции, които създават покрит паркинг или осигуряват сянка като тента на прозорец.

Технологията “ Tandem Cell е в процес на усъвършенстване и по- скоро е поглед към бъдещето,отколкото реално приложима алтернатива.