•  Най-често задавани въпроси

Как работят вятърните турбини?

Вятърна турбина, която е инсталирана на върха на висока кула, събира кинетична енергия от вятъра и я превръща в електричество, което е съвместимо с ел. системата на сградата.

При едно стандартно приложение, една сграда се обслужва едновременно от вятърна турбина и от местната ел. мрежа. Ако скоростта на вятъра е под необходимата (7-10 mph ) турбината няма да произвежда енергия и необходимото електричество ще се закупува от националната ел. мрежа. С увеличаването на скоростта на вятъра се увеличава и производителността на турбината и количеството мощност, което се закупува от мрежата намалява пропорционално. Когато турбината произвежда повече енергия отколкото е необходима за сградата, допълнителното количество се продава на енергийната мрежата. Всичко това се прави автоматично. Няма батерии в една модерна жилищна вятърна система.

Малките вятърни системи за отдалечени приложения оперират малко по различно.

Ще ми спести ли пари една малка вятърна турбина?

По принцип вятърната турбина намаля сметката ви за електричество от 50 до 90%. Не е необичайно за собственици на турбини, да имат месечни сметки за електричество – само от 20 до 40 лева за 9 месеца през годината. В северните части на страната където се използват по-малко климатици, сметките за електричество могат да са много ниски през цялата година. Количеството пари което една малка вятърна турбина ви спестява в дългосрочен план ще зависи от разхода й, количеството електричество, което вие използвате, средната скорост на вятъра на вашето място и други фактори.

Ще помогна ли на околната среда ако инсталирам вятърна турбина?

Да. Вятърните турбини не произвеждат замърсители и използвайки вятърна енергия, вие ще компенсирате замърсяването което би било произведено от ел. компанията ви. През периода си на експлоатация една малка вятърна турбина може да компенсира приблизително 1,2 тона замърсители на въздуха и 200 тона от парниковите газове ( CO 2, и други газове), които причиняват климатични промени.

Не трябва ли да правя измервания на вятъра за година или повече?

За повечето сгради разхода за измерване на вятъра не е оправдан. Данните за вятъра,които се публикуват от местната метеорологична станция са достатъчни, за един опитен оценител за да предвиди представянето на турбината. В много хълмисти или планински области обаче може да е най-добре да се съберат данни за вятъра преди закупуването на системата за да сте сигурни че мястото ви не е в закрита зона.

Правят ли шум вятърните турбини?

Малките вятърни турбини правят някакъв шум, но не толкова, че да притесняват Вашите съседи. Една типична вятърна система прави по малко шум от средната перална машина.

Ще трябва ли да сменям някои от кабелите?

Не. Вятърната турбина се наглася лесно към всеки вид сграда, без да има нужда да се сменяте някакви кабели или уреди. В повечето случаи от националната мрежа ще инсталират втори брояч, за да измерват количеството на допълнителното електричество, което закупуват от собственика на турбината.

Колко са благонадеждни вятърните турбини? Ще трябва ли да отделям много време и средства за поддръжка?

Повечето малки вятърни турбини имат малко движещи се части и не изискват редовна поддръжка. Те са проектирани за дълъг живот (до 20 години) и оперират почти автоматично.