•  Най-често задавани въпроси

Какво е водната енергия?

Водната енергия се доставя чрез генериране на енергията от падаща или струяща от течение вода. Водната енергия е така нареченият възобновяем енергиен източник. Това означава че източника който осигурява енергията може да бъде подновен. Това е така защото за разлика от невъзобновяемите енергийни източници като суровият нефт/петрол, ние не можем изцяло да останем без вода. Тя може да бъде подновена след като сме я използвали за производство на енергия.

 

Какви са предимствата и недостатъците на водната енергия?

Има няколко ползи от употребата на водна енергия. Тя има от умерено до високо количество на полезна енергия и сравнително ниски разходи за операция и поддръжка. ВЕЦ излъчват много малко задържащ топлина CO 2 , и други замърсители на въздуха по време на операция. Те имат срок на експлоатация - от 2 до 10 пъти повече от този за централите за въглища и атомните централи. Язовирите които се използват в централите, помагат за избягването на преливането на вода и снабдяват с регулиран поток с вода за поливане за зоните които са под язовира.

Има и няколко недостатъка при използването на водна енергия. Една ВЕЦ заема много място и това може да доведе до загуба на животински ареали. Проекти с големи мащаби може да са заплаха за рекреационните действия и да нарушат потоците на реки. Поради присъствието на язовири и резервоари, рибата може да не успее да стигне до морето и водният живот в региона на ВЕЦ може да намалее.

Колко от световното електричество се доставя от ВЕЦ?

Водната енергия доставя около 20% от световното електричество.

 

Можем ли да произведем електричество от приливи и вълни?

Производството на електричество от вълни и приливи днес е опция. Около два пъти на ден в приливи и отливи водата идва и се отдръпва от бреговете и естуари. Тази вода може да върти турбини, за производство на електричество. Аналитици са се занимавали отблизо с тази форма за снабдяване на енергия и те твърдят че енергията от приливи и отливи може да направи само малък принос към световното снабдяване с енергия, поради малкото подходящи места, високите разходи за конструкция и риска от разрушаване на техниката от корозията на солената вода. Има няколко места с подходящите условия за производство на енергия от приливи и отливи. Франция и Германия притежават най-големите съоръжения за приливна и отливна енергия в момента.