•  Най-често задавани въпроси

 

Как работи една геотермална система?

През годината температурите навън се менят с промяната на сезоните. Обаче подземните температури не се менят. Всъщност на около 4 до 6 метра под повърхността на земята, температурите си остават сравнително постоянни през цялата година. Геотермална система която се състои от вътрешна част (в помещението) и част която е заровена под земята, извлича полза от тези постоянни температури.

През зимата течност, която циркулира през системата в земята абсорбира съхранена топлина и я носи на повърхността. повърхностната част от инсталацията компресира топлината до по висока температура и я разпространява из сградата. През лятото системата се обръща като издърпва топлина от сградата, носейки я през заровеният в земята инсталация и я отделя в по хладната земя.

 

Какво прави геотермалната система различна от конвенционалните системи?

Геотермалната система оползотворява енергията от слънцето която е съхранена в земята, за отопление и охлаждане на домове и сгради. По принцип ел. мощност се използва само за да оперира вентилатора на системата, компресора и помпата. Така за разлика от конвенционалните системи, геотермалните системи не изгарят изкопаеми горива за да генерират топлина - те просто пренасят топлина до и от земята.

 

Колко е ефикасна една геотермална система?

Геотермалната система е повече от три пъти по ефективна от най-ефективната конвенционална система. Понеже геотермалните системи не използват изкопаеми горива за да правят топлина те осигуряват от 3 до 4 пъти повече енергия за всяка една единица използвана за захранването им.

 

Какво е значението на геотермалната система за околната среда?

Понеже геотермалните системи работят с околната среда а не против нея, те минимизират заплахите от киселинен дъжд, замърсяване на въздуха и парниковият ефект. Течността която се използва в системата (под земята)не е вредна за околната среда.

 

Изискват ли много поддръжка геотермалните системи?

Не. Всъщност геотермалните системи са освободени от поддръжка. Когато се инсталира точно, затворената под земята част от системата може да работи повече от 50 години. Другата част от системата - вентилатора, компресор и помпа – се помещава вътре в помещението, бъдейки предпазена от лоши климатични условия. Обикновено периодични проверки и смяна на филтрите са единствената нужна поддръжка.