•  Ползи за околната среда

 

 

•  Нулеви емисии на парникови газове

Липсата на токсични газове при генерирането на вятърна ел. енергия прави тези технологии едни от най-безвредните за околната среда.

 

•  Вятърните генератори имат сравнително ниски нива на шума.

Дори турбините с голяма мощност до 2 MW са недоловими за слуха на разстояние от 500 метра от инсталацията. Проучвания на общественото мнение при изграждане на ветрови паркове показват че 80% от населението ги поддържат

 

•  Вятърните станции са безвредни за заобграждащата ги фауна.

Досега не са регистрирани случаи за убити птици от пропелерите на ветрогенераторите.

 

•  Вятърните станции не вредят на земеделската земя

Даже и големите вятърни ферми състоящи се от 10 и повече ветрогенератора не влияят върху използваемостта на земята.