•  Ползи за околната среда

 

•  Нулеви емисии на токсични газове причиняващи парников ефект

За разлика от конвенционалните системи за отопление и за производство на енергия, слънчевите системи не отделят вредни газове като въглероден диоксид, който води до глобално затопляне и климатични промени, азотен двуокис, серен двуокис и въглероден окис.

 

•  Слънчевите инсталации могат да бъдат инсталирани върху съществуващи сгради.

Така не се налага да се строят допълнителни конструкции за тяхното монтиране.