•  Икономически потенциал вятърна енергия

Внедряването на технология за оползотворяване на вятърната енергия в МСП има следните преимущества:

•  Изкупната цена на вятърната ел. енергия е по-висока от тази на енергията от конвенционалните енергийни източници.

Във всяка Европейска държава има преференции за закупуването на съоръжения и при изкупуването на ел. енергията произведена от ветрови генератори. Така производството й се превръща в доходоносен бизнес.

 

•  Ниските експлоатационни разходи.

При съвременните технологии, които са напълно автоматизирани, разходите за поддържащ персонал са минимални, което води до по-краткосрочно изплащане на направените инвестиции. Произведеното електричеството може да се използва близо до мястото на производство и така да се намалят загубите при разпределението и транспортирането, характерно за големите електроцентрали.

 

•  Вятърът е безплатен и неизчерпаем енергиен източник.

 

•  Кратък срок за внедряване в МСП

Вятърните генератори са лесни за инсталиране, и могат да бъдат пуснати в експлоатация в рамките на 2 месеца.

 

•  Вятърните ферми носят минимален риск за енергийната система.

При техническа повреда относително малките им размери не водят до значими индустриални последици (за разлика от големите ТЕЦ и АЕЦ).

 

•  Вятърната енергия е подходяща за отдалечени изолирани райони.

Комбинираните системи ветрогенератори с фотоволтаични системи, съчетават предимствата на двете технологии и могат да осигурят автономно захранване на сгради и съоръжения отделени от енергийната мрежа.