•  Икономически потенциал на геотермалната енергия.

 

Геотермалната енергия е другият ВЕИ, освен Слънцето, който може да се използва без да се инсталират сложни технически съоръжения. Тя буквално извира от земните недра.

 

Икономически потенциал

Внедряването на технология за оползотворяване на геотермалната енергия има следните преимущества:

•  Постоянен източник на енергия.

Земното ядро постоянно отделя топлина, която се предава към повърхността на Земята. Разработени са технологии, които да усвояват тази топлина независимо от температурата на източника (140 ° С на гейзерите или 6-12 ° С на подпочвените води и на земните пластове).

 

•  Независим от климатичните условия.

Типичен пример за това е Исландия, където средна годишна температура от 4 ° С не влияе върху температурата на гейзерите.

 

•  Безшумна технология.

При внедряването на технологията за директно отопление използваните помпи се инсталират на мястото на източника. Това позволява прилагането й в хотели, офис сгради и т.н.

 

•  Възможност за директна употреба.

Ако геотермалният източник (вода) е с температура над 40 ° С, то той е подходящ за директно отопление. Ако източникът (пара) е с температура над 140 ° С, е подходящ за електропроизводство.

 

•  Ниски експлоатационни и капиталови разходи.

Тъй като ресурсът е безплатен, експлоатационните разходи са само за поддръжка на съоръженията. Капиталовите разходи, за инсталиране на геотермална система за отопление са относително ниски (5000 € за сграда с разгъната площ от 300 м 2 ), а за инсталация за производство на ел. енергия са многократно по-ниски в сравнение с тези на фотолтаичната технология.

 

•  Възможност за приложение в градски условия.

Ефективността на технологията „земно-свързани термопомпи” я прави най-евтиният начин за климатизиране на промишлени и офис сгради в градски условия.