•  Алгоритъм за внедряване - Слънчеви колектори и фотоволтаици

Пасивни слънчеви системи

За пасивното използване на слънчевата енергия за отопление на сградата са решаващи нейният дизайн и местоположение.

При строителството на нова сграда е необходимо да се вземе в предвид:

 • изложение на сградата.
 • Топлоизолация на сградата.
 • Процент остъкленост на фасадите - юг, запад, изток.
 • Директен достъп на слънчева светлина до сградата.
 • Вид и площ на покрива.

Основните стъпки, при монтиране на слънчеви колектори за допълнително отопление са:

 1. Определяне на необходимото количество топлинна енергия – според строителният проект за енергийна ефективност.
 2. Определяне на конкретното място за монтаж на слънчевите колектори.
 3. Връзка с няколко доставчика на оборудване и получаване на оферти.
 4. Определяне на площта на слънчевите колектори според силата и продължителността на слънчевото греене в региона и възможностите за инсталиране – размер на покрива, изложение на сградата.
 5. Анализ на офертите и избор на най-подходящ вид слънчеви колектори и доставчик на база съотношението цена/производителност.
 6. Изготвяне на финансова оценка на проекта – капиталови разходи, очаквани икономии и срок на изплащане на инвестицията.
 7. Финансово осигуряване на проекта – оценка на собствения капитал, възможност за привличане на кредитен ресурс.
 8. Поръчка на избраното оборудване.
 9. Избор и сключване на договор със специализирана фирма за монтаж и поддръжка на слънчевите колектори (ако доставчика не извършва това).
 10. Монтаж на слънчевите колектори от специализирана фирма.
 11. Приемане на слънчевите колектори от фирмата за монтаж и поддръжка.

 

фотоволтаични панели

Основните стъпки, при монтиране на фотоволтаични панели са:

 1. Определяне на слънчевият потенциал на региона (географска ширина, часове слънчево греене годишно).
 2. Определяне на конкретното място за монтаж на фотоволтаични панели .
 3. Връзка с няколко доставчика на оборудване и получаване на оферти.
 4. Определяне на площта на фотоволтаичните панели според възможностите за инсталиране – размер на покрива, изложение на сградата.
 5. Анализ на офертите и избор на най-подходящ вид фотоволтаични панели и доставчик на база съотношението цена/номинална мощност.
 6. Изготвяне на финансова оценка на проекта – капиталови разходи, експлоатационни разходи, очаквани приходи и срок на изплащане на инвестицията.
 7. Финансово осигуряване на проекта – оценка на собствения капитал, възможност за привличане на кредитен ресурс, финансиране от национални или европейски програми и инициативи.
 8. Сключване на договор за продажба на произведената ел. енергия, когато тя надхвърля собствените нужди.
 9. Поръчка на избраното оборудване.
 10. Избор и сключване на договор със специализирана фирма за монтаж и поддръжка на фотоволтаични панели (ако доставчика не извършва това).
 11. Монтаж на фотоволтаичните панели от специализирана фирма.
 12. Приемане на фотоволтаичните панели от фирмата за монтаж и поддръжка.

NB !!! Правете регулярна инспекция и спазвайте техническите изисквания на фирмата производител на оборудването.

Технологията Tandem Cell

Алгоритъма за внедряване на тази технология е сходен с този на фотоволтаичните панели. Разликата е в изграждането на тръбна система за отвеждане и складиране на полученият водород.