Η δεύτερη συνέντευξη ήταν της επιχείρησης SANEF, μια  επιχείρηση ειδικευμένη στη συντήρηση και αξιοποίηση των εθνικών οδών. Έπρεπε να πάρουμε συνέντευξη από έναν τεχνικό συντήρησης για να έχουμε τις πιο σχετικές τεχνικές για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας. 

 

Όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας στον συγκεκριμένο τομέα, είναι κυρίως η ηλεκτρική ενέργεια.  Αλλά επειδή οι σταθμοί  ιδρύονται πάρα πολύ  μακριά από τα δίκτυα  της EDF,  ο γαλλικός προμηθευτής, ήταν ουσιαστικό να βρεί μια υποκατάστατη ενέργεια επειδή η σύνδεση στα υπάρχοντα δίκτυα  δεν θα ήταν δυνατή σε μια  αποδεκτή τιμή. Η εταιρεία SANEF χρησιμοποιεί RET και ειδικότερα υδρο γεννήτρια, αερογεννήτρια και ηλιακή γεννήτρια επιτρέποντας την παροχή ποσοστού 100% των συνολικών απαιτήσεων και αναγκών των εγκαταστάσεων. 

 

Για τη SANEF, η γεννήτρια χρησιμοποιείται για δύο ουσιαστικούς τύπους κατανάλωσης: ο πρώτος είναι για τη διαχείριση των καιρικών συνθηκών και ο δεύτερος είναι για τις  μηχανοποιημένες δεξαμενές πορτών υδροφρακτών.  Δεν υπάρχει καμία μεταπώληση του πλεονάσματος της ενέργειας.

 

Οι λόγοι αυτής της επένδυσης ήταν προφανώς τεχνικοί και οικονομικοί όπως αναφέρθηκε πριν.  Ο προμηθευτής της ηλεκτρικής ενέργειας έχει βοηθήσει τη SANEF για να ξεκινήσει αυτήν την διαδικασία και αυτός που έδινε τη συνέντευξη δεν γνώριζε άλλα προγράμματα για να χρηματοδοτηθεί η επένδυση. Απαιτείται ένας εξωτερικός ειδικός.

Η χρήση πρόσθετων άλλων ανανεώσιμων μορφών ενέργειας είναι πιθανώς δυνατή αλλά ο συνεντευξιαζόμενος δεν θα μπορούσε να απαντήσει  επακριβώς. 

Όσον αφορά το θέμα της κατάρτισης, καμία συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων δεν έχει απαιτηθεί για τα ενδιαφερόμενα πρόσωπα της επιχείρησης. Σε περίπτωση που ζητηθεί από μερικούς θα προτιμούνταν το παραδοσιακό σύστημα  όπως η πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση.

Δεν υπήρξε κανένας συγκεκριμένος αντίκτυπος της χρήσης ανανεώσιμων ενεργειών στο περιβάλλον επειδή αυτό έχει ληφθεί υπόψη από την αρχή της οικοδόμησης των σταθμών και η σύλληψη της διαδικασίας συμπεριλήφθηκε συνολικά στο υπάρχον περιβαλλοντικό πλαίσιο.  Η εταιρεία SANEF όταν πραγματοποιήθηκε η συνέντευξη δεν εισήγαγε κανένα περιβαλλοντικό πρότυπο όπως είναι το ISO. 

 

Υπήρξε μία άλλη ενδιαφέρουσα εμπειρία που πρέπει να τονιστεί στα διάφορα ερωτηματολόγια, ειδικά  στον τομέα του τουρισμού, αλλά αυτό που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι ήταν αρκετά δύσκολο να ανιχνευτεί η επιχείρηση που χρησιμοποιεί ανανεώσιμη ενέργεια και εκτός αυτού, να αποδεχθεί ο συνεντευξιαζόμενος κατά τη διάρκεια του ερωτηματολογίου να συμμετάσχει στο βίντεο χωρίς να μας κυνηγά .  Για αυτό το λόγο ο γάλλος εταίρος επέλεξε να περιγράψει τα δεδομένα από μόνος του.