Η επιχείρηση ονομάζεται "Les Catalpas". Ο κ. Michel Delage, ο διευθυντής αυτής της ιδιωτικής εταιρείας, είναι το πρόσωπο το οποίο απάντησε στο ερωτηματολόγιο.  Η εταιρεία Les Catalpas δραστηριοποιείται στον τομέα  του τουρισμού.

Ο ίδιος ο κ. Delage δεν έχει κάποια συγκεκριμένη κατάρτιση για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας και έχει επίπεδο δευτεροβάθμιας  εκπαίδευσης.

 

Τα συνηθισμένα είδη ενεργειών που χρησιμοποιούνται  είναι η ηλεκτρική ενέργεια και το φυσικό αέριο.  Όσον αφορά τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, η εταιρεία "Les Catalpas" χρησιμοποιεί μια διαδικασία φωτοβολταϊκών κυττάρων για την παραγωγή ζεστού νερού για υγιεινές περιοχές. Η παραγωγή και κατανάλωση  αυτών των ενεργειών μπορεί να είναι και μέχρι 76% ή και ακόμη να φτάσει και το 85% σε ορισμένες περιπτώσεις, εκτός κατά τη διάρκεια αιχμής όπου το επίπεδο είναι χαμηλότερο. Δεν υπάρχει μεταπώληση του πλεονάσματος της ανανεώσιμης ενέργειας. 

 

Ο κ. Delage έχει επιλέξει αυτό το είδος ενέργειας για περιβαλλοντικούς λόγους.  Δεν υπήρξε κανένα ειδικό πρόγραμμα για τη χρηματοδότηση αυτής της επένδυσης. Η ADEME, γαλλική ενεργειακή εταιρεία, έχει βοηθήσει την επιχείρηση και  συνέβαλε στο 60% της επένδυσης.  Η επιχείρηση ενισχύθηκε από έναν εξωτερικό ειδικό σύμβουλο για να οργανώσει τη διαδικασία. 

 

Η επιχείρηση "Les Catalpas" μπορεί να χρησιμοποιήσει πρόσθετες ανανεώσιμες μορφές ενέργειας όπως είναι οι ηλιακές λύσεις για θερμικές εφαρμογές παραδείγματος χάριν γεωθερμικές λύσεις. 

 

Η επιχείρηση δεν χρειάστηκε συγκεκριμένα ούτε πρόσθετα εκπαιδευτικά μαθήματα για αυτήν την νέα διαδικασία και δεν απαίτησε να προσλάβει ειδικευμένους υπαλλήλους.  Στην περίπτωση που θα χρειάζονταν κάποια εκπαίδευση, αυτή θα ήταν ευέλικτη εκμάθηση ή πρόσωπο με πρόσωπο εκπαίδευση ή  e-Learning.

 

Πρέπει να επισημανθεί ότι γενικά η επιχείρηση απογοητεύτηκε από την εφαρμογή RET επειδή ο κ. DELAGE δεν εξοικονόμησε χρήματα στο αναμενόμενο επίπεδο. 

 

Από άποψη αντίκτυπου, η επιχείρηση "Les Catalpas" δεν μπορεί να απαντήσει θετικά σε άλλα θέματα της συνέντευξης θεωρώντας ότι δεν υπήρξε κάποια συγκεκριμένη διαδικασία ISO ή άλλου περιβαλλοντικού προτύπου.  Τίποτα επίσης δεν αναφέρθηκε για την περιβαλλοντική επίδραση. Έτσι ο κ. DELAGE απάντησε  "όχι"  σε όλο το υπόλοιπο ερωτηματολόγιο.