Ονομάζομαι Claire Garvey. Είμαι διευθυντής στην εταιρεία Kiosk Creative ΕΠΕ με έδρα το Liverpool, και δραστηριοποιούμαστε  στο χώρο του σχεδιασμού ιστοσελίδων και συμβούλων μάρκετινγκ.

 

Q. 3.1. Ποιος είναι  ο κύριος τύπος ενέργειας που χρησιμοποιείτε στην περιοχή;

 

Ο κύριος τύπος ενέργειας που χρησιμοποιείται στην τοπική περιοχή είναι η ηλεκτρική ενέργεια.

 

Q.2. Ποιο ποσοστό ανανεώσιμων μορφών ενέργειας εφαρμόζετε στην επιχείρησή σας;

 

100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιούμε εδώ στο Kiosk είναι από την υδρο ηλεκτρική ενέργεια.

 

Q. 3. Για πιο λόγο χρησιμοποιείτε η  υδροηλεκτρική ενέργεια;

 

[αυτή χρησιμοποιείται] για να τροφοδοτήσει τους υπολογιστές μας, τους εκτυπωτές μας, και επίσης κατά τη διάρκεια του χειμώνα, για την τροφοδότηση των ηλεκτρικών θερμαντικών σωμάτων.

 

Q. 4. Γιατί η επιχείρησή σας επέλεξε αυτόν τον συγκεκριμένο τύπο ενέργειας;

 

Επιλέξαμε να χρησιμοποιήσουμε τη συγκεκριμένη ενέργεια στο γραφείο μας περισσότερο για  περιβαλλοντικούς παρά για οικονομικούς λόγους.

 

Q. 5. Γνωρίζετε κάποια ειδικά προγράμματα στην περιοχή που να προωθούν τη χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας;

 

Το Μέρσευσαϊντ έχει μια πρωτοβουλία ανανεώσιμης ενέργειας και το  ανακαλύψαμε όταν ερευνούσαμε τις διαθέσιμες επιλογές μας. Δυστυχώς οι πρωτοβουλίες εδώ φαίνονται να ενισχύουν τις πολύ μεγαλύτερες επιχειρήσεις και επιχειρήσεις του δημόσιου τομέα, παρά τις ΜΜΕ όπως εμάς.

 

Q. 6. Πού αποκτήσατε τη γνώση για την εφαρμογή της συγκεκριμένης ενέργειας;

 

Γνωρίζαμε εξαρχής όταν δημιουργήσαμε την επιχείρηση ότι θέλαμε να είμαστε μια πράσινη επιχείρηση και θελήσαμε να χρησιμοποιήσουμε πράσινες ενέργειες όπου ήταν δυνατόν. Έτσι υλοποιήσαμε αρκετή έρευνα στο διαδίκτυο οι ίδιοι. Πραγματικά αυτό ήταν, από όπου πήραμε όλες τις πληροφορίες. 

 

Q. 7. Λάβατε κάποιες συμβουλές ή βοήθεια για την εφαρμογή της ανανεώσιμης ενέργειας;

 

Δεν λάβαμε κάποια πληροφόρηση ή συμβουλές εκτός από αυτήν που βρήκαμε στο διαδίκτυο. Δεν λάβαμε οποιαδήποτε χρηματική βοήθεια, παραδείγματος χάριν, για τη χρησιμοποίηση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

 

Q. 8. Ποιο είδος υποστήριξης λάβατε προκειμένου να εφαρμόσετε τη χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας; Πήρατε φορολογική απαλλαγή ή δάνεια ή πράσινα πιστοποιητικά;

 

Δεν λάβαμε καμία οικονομική ενίσχυση για να εφαρμόσουμε τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειες  εδώ. Σκέφτομαι ότι κυρίως οφείλεται στο ότι είμαστε μια ΜΜΕ. Εάν ήμασταν μια μεγαλύτερη επιχείρηση που χρησιμοποιεί περισσότερη ηλεκτρική ενέργεια τότε θα ήμασταν επιλέξιμοι για αυτό.

 

Q. 9. Η επιχείρησή σας πρέπει να αυξήσει το κεφάλαιό της προκειμένου να χρησιμοποιεί ανανεώσιμη ενέργεια; 

 

Δεν είχαμε αύξηση του κεφαλαίου για να χρησιμοποιήσουμε την ανανεώσιμη ενέργεια. Υπήρξε μια ονομαστική πρόσθετη δαπάνη από τον προμηθευτή μας για την κατοχή της πράσινης ενέργειας  – υδροηλεκτρική ενέργεια  – παρά των προτύπων αλλά αυτό δεν είναι σημαντικό.

 

Q. 10. Είναι τεχνικά πιθανό για την επιχείρησή σας να χρησιμοποιήσει περισσότερους από  ένα τύπο ανανεώσιμης ενέργειας;

 

Από τεχνικής άποψης είναι εφικτό για εμάς να χρησιμοποιήσουμε διαφορετικούς τύπους ανανεώσιμων μορφών ενέργειας εκτός από την υδροηλεκτρική που χρησιμοποιούμε αυτήν την περίοδο, αλλά δεν είναι πραγματικά πρακτικό. Το έχουμε ερευνήσει και επρόκειτο να είναι περισσότερο ακριβό ή λιγότερο αξιόπιστο.

 

Q. 11. Ποιος ήταν ο αντίκτυπος ή οι συνέπειες στην επιχείρησή σας; Παραδείγματος χάριν ανθρώπινο δυναμικό, φυσικοί πόροι, υγεία και ασφάλεια κ.λ.π.;

 

Είμαστε μία μικρή επιχείρηση και έχουμε ακριβώς τρία άτομα προσωπικό σε αυτό το γραφείο, επομένως ο αντίκτυπος χρησιμοποιώντας ανανεώσιμη ενέργεια σε αυτήν την επιχείρηση δεν είναι τεράστιος. Πραγματοποιήθηκε μια μικρή διαφορά στα κύρια έξοδά μας αλλά μόνο αυτό. Χωριστά εν τούτοις, είμαστε μια αμερόληπτη επιχείρηση και αυτό σημαίνει ότι επενδύουμε τα χρήματα κάθε έτος για να αντισταθμίσουμε την ενέργεια που χρησιμοποιούμε.

 

Q. 12. Υπάρχουν κάποιοι περιορισμοί στη χρήση ανανεώσιμης ενέργειας στην περιοχή σας; 

 

Είμαστε εγκατεστημένοι στο πάρκο Sefton εδώ στο Λίβερπουλ όπου είναι μια διατηρούμενη περιοχή, και έτσι υπάρχουν περιορισμοί, παραδείγματος χάριν, η εγκατάσταση των ηλιακών πάνελ. Ανακαλύψαμε ότι υπήρξε μια αρκετά μεγάλη και δαπανηρή προγραμματισμένη φάση εφαρμογής για να επιτευχθεί, εάν θέλαμε να το πραγματοποιήσουμε πραγματικά. Και λόγω των δέντρων που βρίσκονται εδώ τριγύρω μας, η ηλιακή δύναμη ίσως δεν ήταν η καλύτερη επιλογή για εμάς 

 

Q. 13. Χρειάζεστε πρόσθετη κατάρτιση στον τομέα της ανανεώσιμης ενέργειας;

 

Εάν η πρόσθετη κατάρτιση ήταν διαθέσιμη σε εμάς από την άποψη χρησιμοποίησης των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, εάν ήταν διαθέσιμη υπό μορφή συμβουλών ή Διαδικτύου που στόχευσε άμεσα στις ΜΜΕ, σκέφτομαι ότι θα την χρησιμοποιούσαμε, ναι. Αλλά από την άποψη της επίσημης κατάρτισης, όχι.

 

Q. 14. Απαιτείτε από τους υπαλλήλους να λάβουν πρόσθετη κατάρτιση;

 

Δεν απαιτούμε οποιοσδήποτε από τους υπαλλήλους μας εδώ στο Kiosk να λάβουν κατάρτιση στην ανανεώσιμη ενέργεια, πραγματικά επειδή δεν είναι εξ ολοκλήρου σχετικό με την επιχείρησή μας. Η χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας είναι ακριβώς μια προσωπική επιλογή των διευθυντών.

 

Q. 15. Εάν η κατάρτιση ήταν διαθέσιμη ποια μέθοδο θα προτιμούσατε; Την αίθουσα, e-learning, μια ευέλικτη προσέγγιση;

 

Εάν η κατάρτιση ήταν διαθέσιμη σε μας σκέφτομαι πως θα ήταν περισσότερο χρήσιμη σε μας εάν θα μπορούσαμε να έχουμε μια on line πρόσβαση στα εκπαιδευτικά μοντέλα, και όχι με την παραδοσιακή εκμάθηση, αυτή των αιθουσών. 

 

Q. 10. Πώς θα χρηματοδοτούσατε την πρόσθετη κατάρτιση εάν ήταν εφικτό;

 

Εάν η πρόσθετη κατάρτιση ήταν διαθέσιμη θα ήμασταν ευτυχείς να τη χρηματοδοτήσουμε οι ίδιοι. Αλλά εδώ στο Μέρσευσαϊντ, υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες κατάρτισης που υλοποιούνται με την αυτοχρηματοδότηση. 

 

Q. 17. Η επιχείρηση εργάζεται προς τα περιβαλλοντικά πρότυπα όπως 1S0 ή 14000;

 

Δεν ασχολούμαστε αυτήν την περίοδο σε πρότυπα 1S0 ή 14000 ως σύμβουλοι αν και είναι κάτι που θα βλέπαμε για το μέλλον όταν θα έχουμε περισσότερα χρήματα, και περισσότερους πόρους. Αυτήν την περίοδο ως μικρή επιχείρηση είναι μια τεράστια δαπάνη και ένα μεγάλο έξοδο για τους πόρους που διαθέτουμε, και έτσι δεν είναι πραγματικά σχετικό για εμάς.

 

Q. 18. Κατά την άποψή σας πώς η εφαρμογή της ανανεώσιμης ενέργειας βελτίωσε το περιβάλλον;

 

Η εφαρμογή της ανανεώσιμης ενέργειας εδώ στο γραφείο μας δεν είχε τεράστια επίδραση στο τοπικό περιβάλλον, εντούτοις, η προσέγγιση γενικότερα στην εργασία από την άποψη της προσπάθειας, είναι για μια όσο το δυνατόν περισσότερο πράσινη επιχείρηση, μολονότι ακόμη είμαστε μικροί, είχαμε μία επίδραση στους πελάτες μας. Με αυτό εννοώ ότι ξοδεύουμε αρκετό χρόνο συμβουλεύοντας τους πελάτες μας για τον τρόπο με τον οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν περισσότερο φιλικές προς το περιβάλλον ενέργειες. Και ως εμπορική επιχείρηση βοηθάμε τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν αυτήν την περίοδο το άμεσο ταχυδρομείο να τους ενθαρρύνουμε για να χρησιμοποιήσουν το ψηφιακό. 

 

Q. 20. Έχετε χρησιμοποιήσει κάποια εργαλεία για να υπολογίσετε τη βελτίωση;

 

Δεν έχουμε χρησιμοποιήσει κάποια συγκεκριμένα εργαλεία για να μετρήσουμε τη βελτίωση ακριβώς επειδή, πραγματικά, επιλέγουμε να χρησιμοποιήσουμε την ανανεώσιμη ενέργεια από προσωπική επιλογή. Δεν υπάρχουν κάποιοι εξωτερικοί παράγοντες ή οργανισμοί που να ασκούν  πίεση σε μας για να έχουμε σωστά αποτελέσματα.

 

Q. 21. Κατά την άποψή σας οι αλλαγές έχουν ληφθεί καλά υπόψη από την τοπική κοινότητα;

 

Η ενέργεια αλλάζει, την έχουμε εφαρμόσει εδώ και δεν είχαμε τεράστια επίδραση στην τοπική κοινότητα αλλά ελπίζουμε ότι είχε μεγαλύτερη επίδραση στην ευρύτερη κοινότητα, και επίσης στους πελάτες μας. Σκέφτομαι ότι πραγματικά προσπαθούμε να δείξουμε στους ανθρώπους πως,  ακόμα και ως μικρή επιχείρηση που είστε μπορείτε να κάνετε τη διαφορά, ειδικότερα με την ενθάρρυνση των πελατών σας για την επίτευξη αλλαγής στις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

 

Σας ευχαριστώ.