Είμαι o Stuart Coggins και είμαι ο συντονιστής προγράμματος για το κέντρο eco-visitors στο Southport. Έχω μπάτσελορ πολιτικού μηχανικού.

 

QB1 Σε ποιο τομέα δραστηριοποιείστε;

 

A Στην τοπική κυβέρνηση.

 

Q3ii Ποιος τύπος κύριας ενέργειας χρησιμοποιείται στην περιοχή σας;

 

A Ηλεκτρική ενέργεια

 

Q3ii Τι ποσοστό ανανεώσιμων μορφών ενέργειας χρησιμοποιείτε στο κέντρο σας;

 

A Έχουμε 1-25%  ηλιακή ενέργεια, 26-50% γεωθερμική ενέργεια, αιολική ενέργεια 26-50%. Για  υδρο ενέργεια και βιομάζα δεν έχουμε τίποτα.

 

Q3 Ποιες είναι οι κύριες ωφέλειες από τη χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας;

 

A Τα κύρια συστήματα που χρησιμοποιούν την ανανεώσιμη ενέργεια είναι για την ηλεκτρική ενέργεια και τη θέρμανση.

 

Q4 Γιατί το κέντρο σας χρησιμοποιεί αυτούς τους τύπους ενεργειών;

 

A Επιλέξαμε αυτούς τους τύπους ενεργειών για οικονομικούς και περιβαλλοντικούς λόγους και επίσης υπάρχουν διαθέσιμες επιχορηγήσεις.

 

Q5 Γνωρίζετε κάποια ειδικά προγράμματα στην περιοχή σας που να προωθούν τη χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας;

 

A Ναι, γνωρίζουμε προγράμματα για τη χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας.

 

Q6 Πού αποκτήσατε τη γνώση για την εφαρμογή αυτής της ενέργειας;

 

A Από το νέο προσωπικό

 

Q7 Λάβατε κάποιες συμβουλές ή βοήθεια για την εφαρμογή των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας;

 

A Λάβαμε τις σχετικές συμβουλές και πληροφορίες για την εφαρμογή των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας από τις τοπικές αρχές. 

 

Και πιστεύω ότι έχετε μια Ενεργειακή ομάδα που συμβουλεύει τις τοπικές αρχές;

 

A Ναι. εμείς έχουμε μια ενεργειακή ομάδα η οποία συμβουλεύει.

 

Q8 Ποιο είδος υποστήριξης λάβατε προκειμένου να εφαρμόσετε τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας;

 

A Η υποστήριξη που πήραμε για την εφαρμογή των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας ήταν μέσω επιχορηγήσεων.

 

Q Και από πού προήλθαν αυτές οι επιχορηγήσεις;

 

A Από διάφορες πηγές. Από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Υπήρξαν επίσης τοπικοί χρηματοδοτικοί εταίροι και η κεντρική κυβέρνηση, η οποία μας έδωσε μερικές επιχορηγήσεις μέσω ενός σχεδίου αποκαλούμενου ‘Clear Skies

 

Q9 Πρέπει οι τοπικές αρχές να εργαστούν για να αυξηθεί το κεφάλαιο για τη χρήση των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας;

 

A Ναι, οι Τοπικές Αρχές πρέπει να εργαστούν σκληρά για να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας.

 

Q10 Είναι τεχνικά πιθανό για την επιχείρησής σας η χρήση περισσοτέρων από μία μορφή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας;

 

Α Ο ναι, η επιχείρησή μας χρησιμοποιεί περισσότερους από έναν τύπους ανανεώσιμης ενέργειας.

 

Q Ποιες είναι αυτές οι μορφές;

 

A Χρησιμοποιούμε την ηλιακή ενέργεια, τη γεωθερμική και την αιολική.

 

Q Στην πραγματικότητα όλες τις μορφές εκτός από την ενέργεια του νερού και τη θαλάσσια;

 

Α Ναι, όλες εκτός από αυτή του νερού και τη θαλάσσια.

 

Q11 Ποιος είναι ο αντίκτυπος ή οι συνέπειες στις τοπικές αρχές;

 

Α Ο αντίκτυπος είναι στο ανθρώπινο δυναμικό, για τη διοίκηση και την εφαρμογή αυτού.

 

Q12 Υπάρχουν περιορισμοί για τη χρήση της ανανεώσιμης ενέργειας στην περιοχή;

 

A Ναι, υπάρχουν περιορισμοί, αυτοί που χρηματοδοτούν, οι κανονισμοί καθώς και φυσικά προβλήματα.

 

Q Συνεπώς υπάρχουν προβλήματα για το σχεδιασμό παροχής αδείας;

 

A Ναι, έχουμε τα προβλήματα με τους προγραμματισμένους κανονισμούς.

 

Q13 Χρειάζεστε πρόσθετη κατάρτιση στους τομείς των ανανεώσιμων ενεργειών;

 

A Ναι

 

Q Τι είδους εκπαίδευση;

 

A Ο τύπος κατάρτισης που χρειαζόμαστε θα ήταν για τη συνειδητοποίηση και τη χρήση των τεχνολογιών.

 

Q14 Απαιτείτε από τους υπαλλήλους σας να λάβουν πρόσθετη κατάρτιση;

 

A Ναι.

 

Q Ποιοι υπάλληλοι θα ήταν αυτοί;

 

A Θα στοχεύαμε στους βασικούς υπεύθυνους για τη λήψη αποφάσεων.

 

Q15 Και ποιες πιστεύετε πως είναι οι κατάλληλες μέθοδοι για την εκπαίδευση αυτής της ομάδας στόχου;

 

A Η πιο κατάλληλη κατάρτιση θα ήταν η παραδοσιακή αίθουσα.

 

Q16 Πώς θα χρηματοδοτούσατε αυτήν την πρόσθετη κατάρτιση;

 

A Θα χρηματοδοτούνταν μέσω των πρωτοβουλιών ανάπτυξης και εκμάθησης.

 

Q17 Οι τοπικές αρχές εργάζονται προς τα περιβαλλοντικά πρότυπα;

 

A Μέχρι τώρα οι Τοπικές Αρχές δεν εργάζονται προς τα ευρωπαϊκά περιβαλλοντικά πρότυπα.

 

Q18 Κατά την άποψή σας πώς η εφαρμογή των ανανεώσιμων ενεργειακών τεχνολογιών βελτίωσε το περιβάλλον;

 

A Η εφαρμογή των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας έχει βελτιώνει τη γενικότερη περιοχή.

 

Q20 Πώς υπολογίζετε τις βελτιώσεις;

 

A Μετράμε τις βελτιώσεις από τον αριθμό των επισκεπτών στο κέντρο μας.

 

Q Και αυτό το κέντρο υποθέτω πως είναι μια βασική πύλη στην πόλη;

 

A Ναι, αυτό το κέντρο είναι μια βασική πύλη. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο επιλέξαμε αυτήν τη τοποθεσία για να χτίσουμε το κέντρο.

 

Q21 Κατά την άποψή σας οι αλλαγές έχουν ληφθεί καλά υπόψη από την τοπική κοινότητα;

 

A Κατά την άποψή μου οι αλλαγές έχουν ληφθεί σοβαρά υπόψη από τη τοπική κοινότητα.

 

 

Σας ευχαριστώ