Η συνέντευξη πραγματοποιήθηκε στην εταιρεία "Müritz-Biomassehof GbR Varchentin".  Οι ερωτήσεις απαντήθηκαν  από το μέτοχο της εταιρείας Ανδρέα Tornow. Από το 1999, μια ένωση τεσσάρων επιχειρήσεων λειτουργεί ως "Müritz-Biomassehof GbR Varchentin". Ο κύριος σκοπός της κοινοπραξίας είναι  η  βιώσιμη  και πολυσύνθετη ανάπτυξη  στον τομέα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, και συγκεκριμένα η δημιουργία μοντέλων χρήσης ανανεώσιμων πρώτων υλικών (προϊόντων).

 

Σε ποιο τομέα δραστηριοποιείται η επιχείρησή  σας;

Η Müritz-Biomassehof GbR Varchentin είναι μία γεωργική επιχείρηση και αναπτύσσεται μεταξύ άλλων ανταγωνιστών. Ακολουθούμε διαφορετικά επιχειρησιακά πεδία σε κάθε περίπτωση: Παραγωγή βιομάζας, παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες μορφές ενέργειας, βελτίωση της τουριστικής υποδομής και μεταφορά γνώσης από άλλες γεωργικές επιχειρήσεις.

 

Ποιος τύπος ενέργειας χρησιμοποιείται κυρίως στην περιοχή σας;

Φυσικά χρησιμοποιούμε τη συμβατική  ηλεκτρική ενέργεια, αλλά  ενδιαφερόμαστε για μια μετατροπή προς τις ανανεώσιμες μορφές ενέργειας  και προγραμματίζουμε τη  χρήση ηλιακής ή αιολικής ενέργειας στο μέλλον. Ήδη τώρα, χρησιμοποιούμε  πετρέλαιο από ελαιοκράμβη ως καύσιμο για τα οχήματά μας. Για τη  θέρμανση του κτηρίου μας έχουν εγκατασταθεί ξύλινοι φούρνοι.

 

Σε ποιο ποσοστό οι ανανεώσιμες μορφές ενέργειας χρησιμοποιούνται στην επιχείρησή σας;

Η συνολική απαίτησή μας για ενέργεια καλύπτεται σε ποσοστό 75-80 % από  ανανεώσιμη ενέργεια. 

 

Πού βρίσκει χρησιμότητα η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια  από  ανανεώσιμες μορφές ενέργειας στην επιχείρησή σας;

Τα γεωργικά οχήματά μας χρησιμοποιούν πλήρως πετρέλαιο ελαιοκράμβης Για αυτό απαιτείται μια τροποποίηση των μηχανών. Το δικό μας σύστημα θέρμανσης λαμβάνει  ενέργεια από  ξύλινους φούρνους.

 

Γιατί η επιχείρησή σας επέλεξε αυτόν τον τύπο παραγόμενης ενέργειας;

Από τη μία πλευρά για παράδειγμα προσπαθούμε να γίνουμε περισσότερο ανεξάρτητοι και οικολογικοί μέσω της χρήσης πετρελαίου ελαιοκράμβης. Η ελαιοκράμβη είναι ένα  ανανεώσιμο αρχικό προϊόν  και μπορεί να καλλιεργηθεί σε μεγάλες ποσότητες. Αλλά επίσης και οι οικονομικοί λόγοι διαδραματίζουν έναν σημαντικό ρόλο.

 

Γνωρίζετε προγράμματα, τα οποία προωθούν την εφαρμογή των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας;

Ναι, στην πραγματικότητα υπάρχουν κάποια προγράμματα. Ωστόσο, το μεγαλύτερο μέρος της επένδυσης έχει χρηματοδοτηθεί από την επιχείρηση.

 

Πού  αποκτήσατε  τη γνώση για την εφαρμογή των τεχνολογιών;

Η τεχνογνωσία μου  σε αυτό τον τομέα είναι βασισμένη κυρίως στην προσωπική μου πρωτοβουλία και την αυτοδίδακτη εκμάθηση. Αλλά και η πρόσληψη του ανάλογου καταρτισμένου προσωπικού και η ανταλλαγή της τεχνογνωσίας μεταξύ των συναδέλφων που συμβάλλουν στη διεύρυνση της γνώσης μας.

 

Χρηματοδοτηθήκατε για την εφαρμογή των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας;

Δεν ζητήσαμε κάποια χρηματοδότηση. Η εφαρμογή των τεχνολογιών χρηματοδοτήθηκε αποκλειστικά από την εταιρεία.

 

Πήρατε κάποια χρηματοδότηση ενδεχομένως;

Με την χρήση του πετρελαίου ελαιοκράμβης ως καύσιμο δεν πληρώνουμε το φόρο πετρελαίου και ρύπανσης όπως για το diesel. Από αυτή την άποψη είναι μια ανακούφιση έμμεσου φόρου για μας.

 

Ήταν απαραίτητο για την επιχείρησής  η αύξηση του κεφαλαίου;

Για τη  μετατροπή από τα συνηθισμένα καύσιμα στο πετρέλαιο ελαιοκράμβης ήταν απαραίτητο να εγκατασταθούν οι αντίστοιχες  μηχανές  ψύξης και ένας σταθμός αερίου ελαιοκράμβης. Συνεπώς απαιτήθηκε επιπρόσθετο κεφάλαιο για αυτήν την απαίτηση.

 

Είναι τεχνικά δυνατό για την επιχείρησή σας να χρησιμοποιήσει περισσότερους από έναν τύπο ανανεώσιμης ενέργειας;

Προς το παρόν, είμαστε πολυάσχολοι με τον  προγραμματισμό  εγκαταστάσεων  ξύλινων φούρνων αερίου. Η εγκατάσταση ενός συστήματος ηλιακής ενέργειας  προγραμματίζεται για αυτό το έτος. Συνεπώς, είναι δυνατό να εφαρμοστούν οι διάφορες αναπαραγωγικές ενεργειακές τεχνολογίες στην επιχείρησή μας.

 

Τι επιδράσεις είχε η εφαρμογή των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στην επιχείρησή σας και το περιβάλλον σας  (κοινωνία);

Μέσω των προσπαθειών μας και μέσω της εφαρμογής των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας, οι θέσεις εργασίες έχουν διασωθεί  και έχουν δημιουργηθεί ακόμη περισσότερες. Από την άλλη πλευρά, το αίσθημα της εργασίας και της διαβίωσης ενισχύθηκε. Και οι πωλήσεις μας αυξήθηκαν από τη στιγμή που πωλούμε το  επιπλέον πετρέλαιο ελαιοκράμβης.

 

Χρειάζεστε πρόσθετο προσόν στον τομέα των ανανεώσιμων ενεργειών και απαιτείτε το ίδιο για το  προσωπικό σας;

Προσωπικά εγώ έμαθα από την εμπειρία, την αυτοκατάρτιση και την ανταλλαγή τεχνογνωσίας με τους συναδέλφους. Οι κατασκευαστικές εταιρίες πρόσφεραν πρόσθετη ελεύθερη  κατάρτιση για τα  προϊόντα. Για το προσωπικό  μας,  απαιτούμε τουλάχιστον βασική γνώση στον τομέα των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας. Οποιαδήποτε πρόσθετα  προσόντα είναι ευπρόσδεκτα φυσικά.

 

Ποιο τύπο εκπαίδευσης προτιμάτε και πώς μπορεί  να χρηματοδοτηθεί;

Προτιμώ την ευέλικτη εκπαίδευση ως πιό κατάλληλη για την επιπρόσθετη κατάρτιση. Ένας συνδυασμός e-learning και πρόσωπο με πρόσωπο διδασκαλία ή την ανταλλαγή  εμπειριών  που κατά την άποψή μου είναι η αποτελεσματικότερη μέθοδος για μένα και το απασχολούμενο προσωπικό. Η επιπρόσθετη κατάρτιση  χρηματοδοτείται από την επιχείρησή μας, αλλά η ανάληψη προσωπικής πρωτοβουλίας είναι πάντα ευπρόσδεκτη φυσικά.

 

Η επιχείρησή σας  στοχεύει  σε έναν τύπο πιστοποίησης;

Προς το παρόν είμαστε πολυάσχολοι με την υλοποίηση νέων προγραμμάτων και την εργασία για την αναβάθμιση των τεχνικών πλεονεκτημάτων μας. Επομένως προς το παρόν δεν είναι διαθέσιμα καθόλου χρήματα για πιστοποίηση. Αλλά προφανώς αυτό είναι μια  προσωπική απόφαση: είμαστε βέβαιοι για την ποιότητα των προϊόντων και  υπηρεσιών μας και οι πελάτες μας, μας το επιβεβαιώνουν αρκετές φορές.

 

Ποιες θετικές επιδράσεις είχε κατά την άποψή σας η εφαρμογή των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στην περιοχή σας και πώς έγινε αποδεκτό  από τους κατοίκους;

Για την εφαρμογή των ανανεώσιμων μορφών ενέργειας υπήρξε χωρίς εξαιρέσεις θετική αποδοχή. Το ενδιαφέρον για αυτές τις τεχνολογίες είναι μεγάλο έτσι ώστε να μπορούμε να προσφέρουμε τώρα τις συμβουλευτικές υπηρεσίες καθώς και υπηρεσίες υλοποίησης προγραμμάτων. 

Συνοψίζοντας  μπορώ να πω ότι η στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποτελεί ένα οικολογικό, κοινωνικό καθώς επίσης και οικονομικό όφελος  για την επιχείρησή μας, την ευρύτερη περιοχή και το περιβάλλον.