Ivan Sybev μηχανικός, ιδιοκτήτης της επιχείρησης "Ioana" ΕΠΕ - στη πόλη Sliven

 

Διεύθυνση: Περιοχή Sliven, Δήμος Sliven, Πόλη Sliven

Tηλ.: 044, Τ.Κ. 8800

Οδός: “Stefan Karadza”16A

Τηλέφωνο επικοινωνίας: ++359 44 26901

 

Η σημαντικότερη δραστηριότητα της επιχείρησης είναι η παραγωγή και συσκευασία κυματοειδούς χαρτονιού και χαρτιού. 

 

Εμπειρία: Έχει εργαστεί ως μηχανικός για 23 έτη.

 

Επενδύσεις:

28 επιλέξιμε περιοχές με την απαιτούμενη άδεια για τοποθετήσεις ανεμογεννητριών.

Έχει δύο δικές του ανεμογεννήτριες δύναμης 450kW και 550 kW.

 

00:08 Μέχρι τώρα έχουμε 28 επιλέξιμες περιοχές με διαφορετικό νομοθετικό πλαίσιο για την κάθε μια, έτσι ώστε οι ανεμογεννήτριες να μπορούν να τοποθετηθούν σε αυτές.

00:16 Η αλλαγή του νομοθετικού πλαισίου θα είναι έτοιμη περίπου σε 6-7 μήνες, αφότου πρέπει να αποκτηθεί η άδεια οικοδόμησης.

 

Q: Ως κύρια δραστηριότητα, η επιχείρησή σας σε ποιον τομέα δραστηριοποιείται?

 

00:27 Η κύρια λειτουργία της επιχείρησής μας είναι να παραγάγει και να συσκευάζει κυματοειδή χαρτόνι και χαρτί καθώς και εργαλεία κατασκευών.

00:42 Μια από τις εγκαταστάσεις λειτουργεί περισσότερο από ένα έτος, οι άλλες 1-8 μήνες.

 

Q: Πώς καταλήξατε στην ιδέα να χρησιμοποιήσετε ανεμογεννήτριεςως ανανεώσιμη πηγή ενέργειας; Αυτό δεν είναι χαρακτηριστικό για την περιοχή.

 

00:46 Εκτός από το γεγονός πως είναι ασυνήθιστο, είναι επίσης και ρίσκο για τη Βουλγαρία.

00:50 Πρώτα αρχίσαμε με την μέτρηση. Μας πήρε περίπου ένα έτος.

00:54 Υλοποιήσαμε τις μετρήσεις από μόνοι μας (του αέρα) στα βαλκάνια, στο έδαφος, και στην ακτή της Μαύρης Θάλασσας.

00:58 Τις συγκρίναμε και έπειτα επιλέξαμε την πιό κατάλληλη θέση για να τοποθετήσουμε τις ανεμογεννήτριες. Υπάρχει αέρας μόνο στα υψηλότερα μέρη της χώρας.

01:06 Υπάρχει ένας μέσος ετήσιος αέρας περίπου 6.2 μέτρων ανά δευτερόλεπτο στην Emona.

 

Q: Από πήρατε τις πληροφορίες για τις ανεμογεννήτριες?

 

01:12. Αρχίσαμε πρώτα από το διαδίκτυο, εξερευνώντας διαφορετικές τοποθετήσεις και θέσεις …

01:15. Το επάγγελμά μου είναι μηχανικός. Γνωρίζω τα συστήματα και είναι ευκολότερο για μένα όταν υπάρχει ένας διαθέσιμος υπολογιστής.

 

Q: Ποια είναι η ετήσια χρήση για τις εγκαταστάσεις σας?

 

01:20 Περιμέναμε, οι εγκαταστάσεις να λειτουργούσαν στο 22-23% ετησίως, αλλά τελικά  λειτουργούν στο 16% ετησίως.

01:30 Έτσι η περίοδος απόσβεσης της επένδυσης για μεταχειρισμένη εγκατάσταση είναι 4-5 έτη.

01:32 Πρότεινα στους συναδέλφους μου, οι οποίοι είναι ιδιοκτήτες των εγκαταστάσεων, πως πρέπει να δημιουργήσουμε μια ένωση. Αυτή η ένωση μπορεί να επιμείνει στην κρατική χρηματοδότηση για την αγορά του εξοπλισμού, παρά για υψηλότερες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας, επειδή οι νέες εγκαταστάσεις είναι ακριβές.

 

Q: Πώς καταλήξατε στην απόφαση να κατασκευάσετε μια ανεμογεννήτρια, παρά ένα φωτοβολταϊκό σύστημα; Υπάρχει αρκετή ηλιοφάνεια εδώ στην περιοχή.

 

01:52 Αυτό είναι κάτι ακόμα πιο ακριβό. Οι εγκαταστάσεις είναι ακριβές και εάν δεν υπάρχει κάποια κρατική υποστήριξη, δεν θα λειτουργήσουν.

02:01 Οι παρατηρήσεις μας για χρονικό διάστημα ενός έτους και μερικών μηνών έδειξαν, ότι ο αέρας στο ανώτερο μέρος είναι πάνω από 7 μέτρα ανά δευτερόλεπτο.

02:19 Έχουμε ένα διάγραμμα στην τεχνική τεκμηρίωση.

02:26 Κοιτάξτε εδώ: Όταν ο αέρας είναι 7 μέτρα  – από 6 μέχρι 7 μέτρα, οι εγκαταστάσεις παράγουν 80 kW. Σε αυτό το σημείο περίπου παράγονται 700.000 kW ετησίως (8760 ώρες. 80 ώρες = 700 000kW). Αυτό ήταν το πώς προβλέψαμε τη μέση ετήσια παραγωγή.

 

Q: Θεωρείτε, ότι θα έπρεπε να υπάρξει μια ειδική κατάρτιση των διευθυντών, για να κατανοήσουν και να αντιληφθούν, ότι είναι μια έξυπνη ιδέα να αγοραστούν ήδη έτοιμες εγκαταστάσεις με νέο θεσμικό πλαίσιο; Σκέφτεστε πως είναι απαραίτητο, αυτοί οι άνθρωποι να εκπαιδευτούν, να οργανωθεί ένα εξειδικευμένο σεμινάριο για αυτούς, μια ευρύτερης αποδοχής κατάρτιση; Για να απομακρύνει τη λανθασμένη άποψή τους ότι αυτή η επιχείρηση δεν αξίζει?

 

02:40 Αυτό θα έπρεπε να γίνει.

 

Q: Έχετε σκεφτεί να αξιοποιήσετε για λογαριασμό της επιχείρησής σας την ενεργειακή ζήτηση ή θέλετε απλώς να την πουλήσετε στο εθνικό δίκτυο?

 

02:49 Η τιμή αγοράς καθαρά οικολογικής ηλεκτρικής ενέργειας είναι υψηλότερη. Πρακτικά αυτή είναι η μόνη προτίμηση στη Βουλγαρία προκειμένου να υπάρξει παραγωγή  ανανεώσιμών πηγών ενέργειας - η τιμή.

02:57. Εμείς καταναλώνουμε ηλεκτρική ενέργεια συνολικής αξίας 3-4000 leva ανά μήνα. Και από τις δύο εγκαταστάσεις παράγεται ένα τέτοιο ποσό ενέργειας, για να κερδίζουμε από αυτήν 12000 leva ανά μήνα.

 

Q: Πια ήταν τα σημαντικότερα εμπόδια κατά την εισαγωγή της τεχνολογίας?

 

03:13 Είχαμε αρκετές δυσκολίες - πρώτον οι τράπεζες δεν μας εμπιστεύθηκαν και δεύτερον- περιβαλλοντικοί επαγγελματίες μας δημιούργησαν κάποιο πρόβλημα.

03:23 Έχω παρατηρήσει διαφορετικά μέρη για περισσότερο από ένα έτος. Έπρεπε να εφαρμόσουμε τα αρκετά έγγραφα, προκειμένου να δραστηριοποιηθούμε, πού θα είναι οι 200 μετρητές, απαραίτητοι για μια εγκατάσταση. Αλλά αυτοί είναι οι πραγματικοί νόμοι στη Βουλγαρία και πρέπει να συμμορφωθούμε με αυτούς.

Πρέπει να γίνει με τέτοιο τρόπο ώστε, κάποιος πρέπει να έχει μια άδεια ακριβώς από το σπουδαιότερο αρχιτέκτονα.

03:46 Για να απλοποιηθεί ολόκληρη η διαδικασία, χωρίς να πρέπει να περάσει από προσυμφωνίες και κ.λ.π..

03:58 Ο καιρός είναι ήρεμος σήμερα. Θα επιθυμούσα να ακούγατε το θόρυβο, αλλά λόγω του ήρεμου καιρού σήμερα δεν θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τον τρόπο λειτουργίας των εγκαταστάσεων.

04:02 Δεν υπάρχει καθόλου θόρυβος!

 

Q: Ποια είναι η πραγματική τιμή για κάθε ανεμοτουρμπίνα μέχρι τη συγκεκριμένη στιγμή; Αναφέρατε ότι οι τιμές έχουν αυξηθεί – έχουν διπλασιαστεί τώρα.

 

04:08 Ναι. Διπλασιάζονται ή τριπλασιάζονται. Μια εγκατάσταση όπου αγόρασα κόστιζε κατά μέσο όρο 75000, μία άλλη 85000 ευρώ. Η μέση τιμή των εγκαταστάσεων που αγόρασα είναι 80000 ευρώ.

04:15 Πρακτικά αυτό είναι 150 ευρώ ανά κιλοβάτ.

04:21 Η μεταφορά είναι πολύ ακριβή. Πλήρωσα 38000 ευρώ για τη μεταφορά ακριβώς μιας μόνο από τις εγκαταστάσεις.

 

Q: Η σύνδεση με το δίκτυο πραγματοποιήθηκε από εσάς;

 

04:28 Τα πάντα έγιναν από την επιχείρησή μας. Άλλωστε το επάγγελμά μου είναι μηχανικός.

04:32 Δεν θα δείτε ποτέ αυτές τις δύο εγκαταστάσεις στην ίδια κατεύθυνση.

04:37 Κοιτάξτε εδώ τι αυλάκια υπάρχουν. Ο αέρας διαμορφώνεται στα αυλάκια. Παρατηρήστε εδώ πως γέρνουν τα δέντρα – εδώ μπορείτε να δείτε πώς γέρνει το δέντρο  – που προκαλείται από το μόνιμο αέρα.

 

Q: Πωλείτε ακριβώς την παραγόμενη ενέργεια ή αγοράζετε επίσης για τις απαιτήσεις της εγκατάστασής σας;

 

04:58 Σύμφωνα με το βουλγαρικό νόμο είναι δεδομένο πως όταν αγοράζω την ηλεκτρική ενέργεια, πληρώνω για αυτή και αυτοί μου πληρώνουν για την ηλεκτρική ενέργεια που τους έχω πουλήσει.

05:09 Διαφορετικά οι εγκαταστάσεις πρέπει να υποστηριχθούν από ένα συμπληρωματικό σύστημα, έτσι ώστε όταν δεν υπάρχει καθόλου αέρας το συμπληρωματικό σύστημα να πρέπει να λειτουργήσει και να υποστηριχθεί συνολικά. Αλλά εξετάζοντας το γεγονός, πως είμαστε συνδεδεμένοι  με το δίκτυο - δεν υπάρχει καμία ανάγκη ύπαρξης ενός τέτοιου συστήματος παραγωγής συμπληρωματικής ενέργειας.

 

Q: Ποια είναι η ισχύς με την οποία λειτουργεί η ανεμογεννήτρια;

 

05:20 Στα 180 βολτ παράγει ηλεκτρική ενέργεια. Υπάρχει ηλεκτρονική, που μετασχηματίζει την παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια σχετικά με την ισχύ και τη συχνότητα, προκειμένου να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις.

05:28 Εδώ μπορείτε να δείτε πόση ηλεκτρική ενέργεια παρήγαγε η εγκατάσταση αυτό το μήνα - 28936kW.

05:37 Αυτή η εγκατάσταση είναι 550kW. Κοιτάξτε πόσο πολύ έχει παράγει - 722.618 kW από τη στιγμή που τοποθετήθηκε. Και η τιμή του προγράμματος είναι 80000 ευρώ.  

05:37 Αυτό είναι ένα σημαντικό γεγονός που πρέπει να γνωρίζετε, για να παρθεί μια απόφαση για κατασκευή. Η απόσβεση της επένδυσης είναι 4-5 έτη. Μετά από αυτό η εγκατάσταση συνεχίζει τη διαδικασία και έχετε ένα καθαρό όφελος.

05:46 Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Επιπλέον είναι εύκολο να διατηρηθεί αυτή η εγκατάσταση. Εάν λειτουργήσει για 20-25 έτη, το μόνο που πρέπει να γίνει είναι να αλλαχθεί η γεννήτρια και τίποτα άλλο.

05:52 Τώρα ο πύργος είναι ψηλά περίπου 39 μέτρα, αλλά είναι απαραίτητο να είναι 50-55 μέτρα για να λειτουργήσει (το καλύτερο θα ήταν 60 μέτρα).

06:02 Οι προπέλες πρέπει να είναι μεγαλύτερες. Η διάμετρος είναι 46-50 μέτρα για κανονική λειτουργία και είναι η καλύτερη απόφαση. Η αποτελεσματικότητα είναι από 16% - 22.23%.

06:32 Πρέπει να επιτύχουμε αποτελεσματικότερο τρόπο να παράγουμε ηλεκτρική ενέργεια.

06:43 Ακόμα κι αν αυτό γίνεται από μικρές εγκαταστάσεις, πρέπει να υπάρχει κίνητρο ούτως ώστε να λειτουργήσουν με αποτελεσματικότητα πάνω από το 25% της προκαθορισμένης δύναμης και όχι με 15-16% όπως είναι τώρα.

Αυτά ήταν για μένα τα πρώτα πειράματα, από τα οποία είδα, κατανόησα και έμαθα αρκετά πράγματα.