Казвам се Helen Karagiorgou. Фирмата ми има оранжерии, където целогодишно отглеждаме цветя, зеленчуци и разсад. За да поддържаме непрекъснат цикъл на производство, независим от климатичните условия, като енергиен източник за отопление използваме биомаса и  петрол/нафта/газ.

 

Биомасата и по-конкретно дървената меласа и черупките от бадеми, които ние използваме, са много по-икономичен и същевременно екологично чист материал.

 

ВЪПРОС: Бихте ли ни казали какво е съотношението между изполваните енергийни източници, петрол/нафта/газ и биомаса във Вашата компания?

 

ОТГОВОР: Съотношението е 50% на 50%. Това е така тъй като на този етап все още не можем да осигурим достатъчно количество биомаса (дървена меласа) и непрекъснатост на доставките, което да покрие изцяло нуждите ни от топлоенергия.

 

ВЪПРОС: А, какъв е КПД на този вид производство? Колко калории се произвеждат от един килограм биомаса?

 

ОТГОВОР: Специално за дървената меласа от един кг се произвеждат 3500 – 5000 калории, като това зависи от влажността на материала. По-високата влажност означава по-ниска калоричност.

 

ВЪПРОС: Получавали ли сте информация от управляващите органи или от други източници за съществуването на програми за подпомагане/насърчаване използването на биомаса или по принцип на ВЕИ?  

 

ОТГОВОР: Не, няма никаква информация по въпроса от управляващите институции. Когато създавахме оранжерията проведохме собствено проучване по въпроса какви материали се използват за отопление в парниците и кои биха били най-икономични в нашия случай. В последствие се спряхме на биомасата като енергиен източник.

 

ВЪПРОС: Ползвахте ли услугите на специализирани технически консултанти?

 

ОТГОВОР: Не. Отново се наложи сами да открием необходимата ни информация за използването на биомасата. И до сега се справяме с всичко сами, без специализирана помощ.

 

ВЪПРОС: Добре ли се приема от обществото използването на биомасата и въобще на възобновяемите енергийни източници?

 

ОТГОВОР: Мисля че да, особено като се имат предвид проблемите свързани с околната среда. Хората осъзнаха, че е необходимо да се използват алтернативни източници на енергия, но същественото тук е, че за да стане това тези източници трябва да се обезпечат. Важно е материалът да е обезпечен, за да може фермерът да е спокоен, че през цялата година няма да има прекъсвания в производствения процес, които да застрашат реколтата. Това е един от недостатъците при употребата на биомаса, но аз се надявам постепенно да се намери разрешение и биомасата да намери по-широко приложение.

 

ВЪПРОС: Имате ли някакво образование/обучение свързано с използването на биомасата и бихте ли желали да получите такова по някои конкретни въпроси?

 

ОТГОВОР: Не, но бих желала да получа и може би освен биомасата за в бъдеще да внедрим в дейността си други енергийни източници, които да са също така екологично чисти и икономични.

 

ВЪПРОС: Какъв тип обучение бихте предпочели?

 

ОТГОВОР: Бих предпочела обучение лице в лице за да мога да получа отговори на всички въпроси, които изникнат в процеса на обучението.

 

ВЪПРОС: Бихте ли предложили допълнително обучение по темата на ваши служители?

 

ОТГОВОР: Да, защо не? Колкото по-информирани и добре обучени са служителите  в едно предприятие, толкова по-добри биха били и резултатите, а от  там и печалбите за самото предприятие.