Добър ден

Казвам се Kimon Karatzos. Аз съм агроном/земеделец, съветник по въпросите на земеделието, доктор в Университета в Монпелие и член на Организацията на земеделските съветници  (агрономите) в Европа EUROGREEN.

В настоящото интервю бих желал да наблегна на някои въпроси свързани с навлизането на ВЕИ в нашата страна и тяхното внедряване в различните отрасли на икономиката: индустрията,  селското стопанство и услугите. По моя преценка, навлизането на ВЕИ в Гърция среща сериозни проблеми. Първо, на институционално ниво може да се каже, че действащата към момента нормативна рамка не отговаря на нуждите от популяризиране на инициативите свързани с ВЕИ. За съжаление, администрацията ни по някакви странни и непонятни причини възпрепятства внедряването и популяризирането на този вид енергийни източници. И това въпреки световните тенденции в тази насока в резултат от енергийните кризи. Независимо дали ни харесва или не, сме принудени да хванем този последен влак наречен ВЕИ, защото в противен случай рано или късно скока на цените на петрола ще доведе до фалит много от фирмите, а дори и страната.

Така че според мен към момента в Гърция е налице противоречие по отношение на ВЕИ. От една страна има интерес както от страна на правителството, така и на международно ниво, но в същото време управляващите органи, в т.ч. и министрите и дори министър председателя, са ограничени от една неформална законова рамка, която не предоставя никакви улеснения за различните организации да реализират своите идеи. До този момент действията се свеждат до безплодни разговори и дебати по темата. В резултат от липсата на законова рамка, която да урегулира и популяризира внедряването на ВЕИ се бави и реализацията на процеса като цяло.

Това е не само мое и на колегите ми мнение. То отразява и гледната точка на редица организации, сред които са Пан Гръцката организация за екология, EL FORES, Сдружението за ВЕИ в Гърция, на някои от най-големите транспортни компании, Средиземноморската компания SOS Greenpeace, Сдружението на екологичните организации в Гърция, Съюза на инвеститорите във ВЕИ и много други, които може би съм пропуснал да спомена, но които открито критикуват в медиите националната  политика  за ВЕИ.

По отношение на редките/единичните случаи, в които все пак възобновяемите енергийни източници са били внедрени в производството, бих могъл да кажа, че началото бе поставено с изграждането на ВЕЦ. В последствие развитие получава изграждането на вятърни ферми/паркове и въпреки множеството проблеми, с които се сблъсква към момента то е получило най-голямо развитие. Считам (по-точно нашата работна група считаме), че от различните видове ВЕИ използването на биомаса е най-слабо застъпено. Дори може да се каже, че навлизането на биомасата като енергиен източник в производството е в своя начелен/зародишен стадий и тепърва има възможности за развитие. На практика това е един неизчерпаем, напълно възобновим енергиен източник, чието приложение е ограничено поради липсата на мотивационни мерки от страна на държавата, с които да се насърчи и популяризира използването на биомасата и ВЕИ като цяло. Наред с това изграждането на система за финансово стимулиране (субсидии, данъчни облекчения) значително ще улесни фермерите да прилагат ВЕИ, да произвеждат евтина енергия и съответно да станат по-конкурентноспособни.

Казвам всичко това въз основа на опита който съм натрупал. През периода 1990-1996 получих възможността да стана член на международен екип от специалисти, с които съдействахме за развитието на т.нар. НЕХРАНИТЕЛНИ култури – култури които не произвеждат храна а енергия (високо енергийни материали).

По-късно заедно с хората от този екип, включващ представители на индустрията, университенски преподаватели, земеделски производители и консултанти основахме тук в Гърция нашата компания AGRICON.

Така, натрупаният отпреди опит се оказа един много ценен актив, който ще бъде наше предимство занапред, тъй като наистина се приближаваме към момента, когато възобновяемите енергийни източници ще бъдат решение за голяма част от проблемите ни. Както вече казах, до момента прилагането на ВЕИ в региона е ограничено. Представено е най-вече от изградените малки вятърни ферми и съоръжения използващи енергията на водата – изключение от това е случая в Gonnoi, където енергийния потенциал на водите от езерото Askourida е наистина голям.

Въпрос: Бихте ли ни разказали нещо повече за Вашата компания.

Отговор: В нашата компания сме разработили модел за минимална консумация. За момента не използваме достатъчно ВЕИ, но в цялостната си дейност прилагаме модела на минимална консумация на ел. енергия добита от конвенционални енергийни източници като петрол или нафта. Планирали сме и сме ограничили до минимум транспортните ни разходи, а консумацията на ел. енергия е сведена до минимум. За щастие опита, който имаме и осъзнаването на проблема - резултат от проведеното обучение и семинари, ни помогнаха да вземем решение да приложим в компанията ни може би най-възобновимия (според мен) енергиен източник -  енергоспестяване и енергийна ефективност. И успяхме. Чрез правилно управление на наличните енергийни ресурси, наистина сведохме енергийната ни консумация до минимум. Това на практика беше първият “енергиен продукт” който създадохме. В последствие нашата фирма стана енергиен консултант в добивния/протогеничния сектор и селското стопанство, а чрез представяне на информация за резултатите от използването на такъв тип енергия се стремемим да повишим познанието по въпроса сред специалистите в бранша както в Гърция, така и в Европа. Връзките, които имаме с организации като EUROGREEN и EL FORES, ни помогнаха до известна степен да приложим и популяризираме опита който имаме в областта на ВЕИ, но за съжаление за реализацията на по-мащабните проекти фирмите в Гърция се нуждаят от икономическа/финансова подкрепа на институционално и национално ниво, а такава няма. На практика нашата иницианива не получава никаква подкрепа. Последно, учавстваме доброволно в инициятива за разпространение на информация за ВЕИ, като нашата роля е да изградим мрежа от заинтересовани участници, мрежа където нашите съвети ще бъдат оценени. Идеята ни е това начинание да получи специализирана професионална подкрепа, тъй като сме на мнение, че безплатните непрофесионални консултации, каквито се предлагат, няма да бъдат добре приети от целевата група и няма да бъде постигнат желания ефект.