Предприятието се казва « Les Catalpas ». Г-н Michel Delage, директора на този частен къмпинг е човека, който отговара на въпросите. Les Catalpas е фирма работеща в туристическия сектор.

 

Енергията, която по принцип се използва е електричество и газ.  Връзката на « Les Catalpas » с ВЕИ са използваните фотоволтаични клетки за производство на топла вода за санитарните части. Производството и консумацията на тази енергия варира между 76% и 85% в зависимос от случая, с изключение на пиковия сезон когато този процент е по-нисък. Фирмата не препродава неусвоената възобновяема енергия.

 

Г-н Delage е избрал този вид енергия по екологични причини. За финансирането на инвестицията не са ползвани субсидии от фондове на ЕС. То е подпомогнато от Френската Асоциация за Енергетика ADEME, която предоставя 60% от необходимите средства. За реализацията на проекта предприятието ползва услугите на специализиран външен експерт.

 

Освен слънчевата енергия за отоплителни цели, « Les Catalpas » има възможност да използва и други видове възобновяема енергия, като например геотермална.

 

Предприятието няма нужда, нито е организирало специализирани курсове за допълнително обучение на персонала във връзка с технологиите за ВЕ и не изпитва нужда да наема служители специалисти в областта. Ако се появи нужда от допълнително обучение предпочитените методи биха били eLearning или обучението лице в лице.

 

Трябва да се отбележи, че като цяло ръководството на фирмата е разочаровано от използването на технологията за ВЕ, тъй като спестените разходи са по-малко от очакваното.

 

До мовента в « Les Catalpas » не е стартирана процедура за покриване на екологичните и ISO стандартите. Не може да бъде оценено и въздействието от използването на ВЕИ върху околната среда.