Намирате се в соларния център на Mirow & Co., компания която създадох през 1975 г. в ГДР от собствената ми работилница под името Workshop for physics-electronics. По времето, когато все още бяхме ГДР този вид компании не беше популярен и работехме с всякаква техника и технолоии.

Създаването на соларния център Mirow е част от разрастването на компанията. То е и един вид хоби, така че мога да кажа че се занимаваме с това вече десет години. Цялата компания е оборудвана с всевъзможни енергийни технологии, като тук имам предвид различните видове модерни технологии за отопление – системи за отопление със слънчева енергия, термо помпи, отоплителни котли за използващи за гориво отпадъчен дървен материал – почти всичко, което можете да си представите може да се види в нашия “Отдел за производство на допълнителна енергия”. 

Не съм преминавал допълнително обучение в тази насока, но имам завършено образование по “физика”, а по-късно и втора специалност по “електронна измермателна техника”. След като се дипломирах по тези специалности аз записах и докторат по “медицински технологии”, така че мога да кажа, че съм запознат с всичко в областта на енергетиката и кибернетиката. Прилагането на слънчева енергия в дейността на фирмата е просто резултат от идеята, че ако искаме да спасим света, трябва да използваме нещо различно от петролните продукти като енергиен източник.

Може да се каже, че в основата си аз съм самоук, но получих подкрепа и от една чудесна организация на енерголюбители наречена “Феникс” (тя е част от асоциацията на енергопотребителите в Германия). В последствие аз самия станах консултант по “слънчева енергия” към тази организация. Това беше едно доста сериозно изпитание за човек на средна възраст като мен, но в края на краищата всичко завърши успешно и аз станах “експерт по фотоволтаични и слънчеви отоплителни системи”

С моя помощ в процеса на работата нашите служители, в т.ч. и нашият мениджър г-н König също придобиха някои познания в областта. Причината да избера този подход е просто защото малки компании като нашата нямат необходимият ресурс нито от време, нито от пари за провеждането на специализирано допълнително обучение. А и все пак вече има модерни медии и технологии които ни помагат за това.

Имаме фотоволтаична фасада на нашата офис сграда. Произвежданото електричество е много повече от това, което потребяваме, така че това съоръжение не само задоволява нуждите на фирмата, но и създава излишък, който се връща в ел. мрежата. Отоплението на офиса работи на газ, тъй като не искахме, а и нямахме възможност да правим промени в конструкцията на сградата. За това пък сме представили алтернативно решение за това в нашия “Отдел за производство на допълнителна енергия”, като едновременно то е и чудесно средство за реклама, къй като показва на практика какво може да се направи.

Електроенергията използвана във фирмата се произвежда на 100% от слънчева енергия. За отопление все още използваме изкопаеми горива. Причината за това, е че трябваше да се съобразим старата инсталация на сградата, но също така има и други причини свързани с липса на време и средства. Затова пък електричеството е на 100% собствено производство, а неусвоения излишък се връща в ел. мрежата.

Всъщност ние продаваме този излишък от ел. енергия на електрическата компания E.dis, с която сме в много добри отношения, поддържаме тясно сътрудничество и не сме имали никакви проблеми в това отношение.

Разбира се има и други финансови плюсове, свързани с бързата амортизацията на този тип оборудване. По настоящем, това е източник на доходи и за много земеделски компании в региона, тъй като амортизациите са средство за намаляване на данъчната тежест.

Преди всичко има държавни програми, а Закона за електроснабдяване (EEG) поставя една много добра рамка за всеобщо развитие на ВЕИ. Освен това има фондове към Федералното министерство за екология за увеличаване приложението на слънчевата енергия за отопление, а в област Mecklenburg-West Pomerania има такива насочени към ограничаване на климатичните промени. За съжаление тези грантове са ориентирани към различните обществени институции, асоциации и благотворителни организации, но не и към частните компании.

За наш късмет не срещнахме някакви сериозни препятствия при строителството на сградите на компанията. Нямахме нужда и не сме ползвали финансова подкрепа за това, а поставянето на  фотоволтаична фасада на офиса бе одобрено без забележки. Колкото до представителната част фирмата - нашия “Отдел за производство на допълнителна енергия” – разходите за закупуване на технологиите за ВЕ възлязоха на 133,000 евро. За тях също не е ползвано външно финансиране и въпреки това министъра на околната среда преряза лентата при откриването. Това също е форма на подкрепа в Германия: всъщност ние сме пример за това, че благодарение на Закона за електроснабдяване (EEG), едно такова начинание може да бъде печелившо без директно външно финансиране

За внедряването на тези термо инсталации в сградата получихме финансова подкрепа в размер на 125 евро/м2. Днес вече има разделение в това отношение: за малките сгради се отпускат 115 евро, а за големи 135 евро. Повърхността на нашия колектор е малка - 26 м2, поради което и финансовата помощ, която получихме от енергийната ни компания беше малка, 500 евро за термопомпата.

Разбира се, че е необходимо увеличаване на фирмения капитал. Центъра на Mirow & Co. е дружество с ограничена отговорност и разполага с ограничени средства и сравнително малък капитал. За финансиране на начинанието вложихме лични средства в компанията.

Преди всичко бих желал да добавя нещо: ние използваме естествена енергия и за охлаждане на сградите. Има възможност за охлаждане да се използва страничния ефект от работата на термо помпите при много нисък разход на електричество. Както знаем, през лятото в САЩ се изразходва огромно количество електроенергия от климатичните инсталации. А тук ние сме показали как това може да става почти без никакъв разход. А в отговор на вашия въпрос бих казал, че като компания занимаваща се с технологии в областта на слънчевата енергетика, използването на слънчева енергия в работата на фирмата няма съществен образователен ефект, но за останалите компании, една такава стъпка определено би имала доста положителено влияние върху знанията на служителите им по въпроса, а дори и върху работната атмосфера.

Няма ограничения за използването на възобновяема енергия. Може би внедряването на термопомпи е малко по-сложно, тъй като за това винаги се изисква одобрението на службите по водосанабдяване. Ако искате да изкопаете кладенец и да използвате подпочвените води, без разрешението на съответните власти, нещата стават малко по-сложни. Ето защо този вид енергиен източник, който би бил най-ефикасен в компаниите за водоснабдяване и селското стопанство, няма широко приложение.

Вместо това се използват надземни водни колектори, които имат само напоителни функции. Или накратко, проблема идва от това, че не само трябва направите сондаж с дълбочина около 70 м, но трябва и да получите разрешение за това.

Аз, както и мениджъра на компанията имаме образование и практически опит в областта на енергетиката, така че не изпитваме необходимост от допълнително обучение в областта на ВЕИ, ние сме оправомощени от местния енергиен доставчик да работим в тази област. Но нашите служители имаха нужда от такова допълнително обучение. Нямаме конкретна образователна програма, а и разработването на такава би било сързано с допълнителни разходи, поради което допълнителните знания се придобиват в процеса на работа и посредством обмяната на опит с колеги. Използваме услугите на външни експерти за бизнес консултации, но конкретно за професионалното развитие на компанията нямаме нужда от такива.

 В това отношение сме малко поизостанали. Като компания за безопасни технологии направихме доста сериозни усилия за да получим VDS разрешителни и сертификат ISO 9000, но това означаваше да похарчим допълнително много пари и време за да ни бъде официално признато нещо, което вече бяхме постигнали. Ето защо, лично аз не отдавам голямо значение на тези сертификати. Вярно, някои клиенти може и да обръщат внимание на такива неща, но ние предпочитаме да правим впечатление с високия си професионализъм, с това, което сме постигнали и което клиентите могат на практика да видят при нас.

Непрекъснато се срещаме с това явление. Различни фирми и хора, които по един или друг начин използват ВЕ придобиват съвсем ново виждане за живота. Има хора, които всеки ден засичат разхода си на ел. енергия, водят изключително съзнателен живот, пестят електричество и вода, въпреки че на практика те произвеждат част от нея. Това е и нашата основна цел. Затова и логото ни е “Пести енергия – използвай възобновяема”.  Така че отговора ми е твърдо да, у хората се създава по-добро виждане за живота, желание да допринасят за спасяването на света, начинание което не е задължително да бъде губещо – а това усещане е страхотно. А се надявам и ние да сме допринесли за това.

Въпреки че не са ангажирани значителни обществени средства за популяризирането на ВЕИ, е налице висок обществен интерес и положително отношение спрямо използването на ВЕ. Има много съзнателни хора, които предпримат редица действия в тази насока и макар че това начинание не винаги е по силите им, те не се отказват, просто защото искат да направят нещо добро. Това е нещото, което движи нашето общество и което ни кара да се чувстваме горди да сме част от него. И накрая, колкото и нескромно да звучи ще кажа, че в окръг Mecklenburg-Strelitz има много малко хора които не са чували за център Mirow и за нашата работа.